Personalia

Dødsfall

Per Magne Myklebust, f. 10.12.35, tannlegeeksamen 1959, d. 07.04.22

Einar Holmeide, f. 06.04.1925, tannlegeeksamen 1950, d. 13.03.2021

I utgave 4, 2021 av Tidende ble det ved en feil ikke brukt riktig fornavn på Einar Holmeide, se over. Vi beklager og bringer kunngjøringen om dødsfallet om igjen.