Nytt e-læringskurs om kontroll av maskinelt utstyr

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) har lansert e-læringskurset «Kontroll av medisinsk maskinelt utstyr for dekontaminering av gjenbruksutstyr». Kurset er først og fremst rettet mot tannhelsesekretærer og de som har ansvaret for sterilen ved klinikken.

Målet med kurset er å vise hvordan og når man bør kontrollere utstyr som ultralydbad, vaskedekontaminator, DAC Universal, pakkemaskin og autoklav.

I tillegg inneholder kurset en introduksjon om hva validering er.

– En viktig del av kvalitetssikringen ved en klinikk er å kontrollere og sørge for at utstyret som benyttes i dekontamineringsprosessen faktisk fungerer som det skal. En klinikk bør derfor ha rutiner for hvordan og når de ulike kontrollene av maskinelt utstyr på sterilen bør utføres. Vi tror at et slikt kurs kan være et nyttig verktøy i dette arbeidet, sier Merete Berg-Berthinussen, seniorrådgiver ved TkØ.

E-læringskurset består tekst og filmsnutter og er fordelt over syv leksjoner. Kurset kan enten tas enkeltvis eller i grupper og er tilgjengelig på www.tkost.no

Kurset er utviklet av TkØ i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD), Oslo universitetssykehus (OuS), og er testet av tannhelsesekretærer ved TkØ.