14 prosent leser ikke nyheter

Resultatene fra Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå (SSB), ble publisert 27. april. Samlede resultater viser at 21 prosent av befolkningen ikke bruker noen av de tradisjonelle redaktørstyrte mediene som avis, nettavis, radio eller TV for å oppdatere seg på nyheter en gjennomsnittsdag i 2021. Legger man til sosiale medier som plattform for kilder til nyheter, er det likevel 14 prosent av befolkningen som ikke følger med på nyheter en gjennomsnittsdag. 79 prosent av befolkningen får med seg nyheter fra minst én kilde på tradisjonelle plattformer en gjennomsnittsdag i 2021.

22 prosent av befolkningen leser papiravis en gjennomsnittsdag i 2021, mot 24 prosent i 2020. Det har vært en nedgang over mange år i andelen av befolkningen som leser papiraviser, men inkluderer man andelen som leser nettaviser, har avis­lesingen totalt holdt seg nokså stabil fra 2020 og er 76 prosent i 2021. Det har vært en økning i andelen som har tilgang til ett eller flere abonnement på nettavis, fra 29 prosent i 2020 til 36 prosent i 2021.

Norsk mediebarometer er en rapport­serie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier. Rapportene gir tall for mediebruk på alle ukedager og kvartaler. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har under­søkelsen blitt gjennomført hvert eneste år i 30 år. I 2021 ble det gjort telefonintervjuer med 1 604 personer, som gir en svarprosent på 53,8.

Norsk mediebarometer gir ikke spesifikk informasjon om befolkningens av fag­presse.