Svar til Norsk tannteknikerforbund:

Avklaring kommer

Kirsten Ahlsen

Fagsjef i NTF

NTF har vært i kontakt med Legemiddelverket i denne saken, og Legemiddelverket har nå tatt initiativ til et felles møte med NTF og Norges Tannteknikerforbund for å avklare de aktuelle problemstillingene rundt klinikkproduserte arbeider, som er knyttet til gjennomføringen av EU-forordningen (MDR 2017/745) om medisinsk utstyr i norsk rett. Vi vil komme med mer informasjon så snart vi har fått de nødvendige avklaringer av norske myndigheter.