Institutt for klinisk odontologi (IKO) i Oslo:

Innholdsrik åpen fagdag

Kjetil Reppen

IKO inviterte til åpen fagdag 1.april der spesialistkandidatene ved Det odontologiske fakultet skulle gi forelesninger innen protetikk, endodonti, oral medisin/kirurgi, pedodonti og periodonti.

Instituttleder Carl Hjortsjø kunne ønske cirka 300 deltagere i et fullsatt Store auditorium velkommen til et innholdsrikt program. Han påpekte at spesialist­kandidatene representerer en betydelig ressurs med hensyn til oppdatert kunnskap på sine fagområder og at det derfor må være riktig å benytte seg av dem som kursgivere.

Og dagens kursgivere viste i aller høyeste grad at Hjortsjø hadde rett.

Fra venstre: Dag Petter Nilsen Tingvold, Erika Giving, Mina Wåler Rønning, Jule Toft, Anne Judith Sørdal, Helena Haugbo og Trine Bjelke-Holtermann. (Rune Mjelde og Jonas Skyrud var ikke til stede da bildet ble tatt).

Materialer

Møteleder, førsteamanuensis Odd Karsten Koldsland, introduserte først Trine Bjelke-Holtermann som snakket om materialer for bonding og sementering av glasskeram. Hun gikk grundig og systematisk gjennom materialer, material­egenskaper og hvordan de skal behandles i ulike situasjoner. Dette er til dels krevende øvelser, og Bjelke-Holtermann presenterte på en utmerket måte hvor utfordringene ligger, og hva som skal til for å få gode resultater. Forelesningen ble illustrert med en lang rekke kasus.

Endodonti

«Hvordan går det med rotfylte tenner?» var tittelen på neste forelesning. Nå var det Mina Wåler Rønning, Jonas Skyrud og Erika Giving som stod for en gjennomgang av hvordan vi skal vurdere tenner som skal rotfylles eller som er blitt rotfylt. Prognoser for førstegangs rotfylling og for revisjoner ble nøye gjennomgått. Det ble også tydeliggjort hvor utfordringene kan ligge, med hensyn til forventet resultat.

Periodonti

Neste post på programmet var «Livet på Avdeling for periodonti: behandlingsstrategier for de fire stadiene av periodontitt». Nå var det Anne Judith Sørdal, Helena Haugbo og Rune Mjelde som tok oss gjennom det «nye» klassifiseringssystemet og koblet det opp mot klinikk og tilhørende behandlings­strategier når stadium og grad er identifisert. For mange fremstår det «nye» klassifiseringssystemet noe tåkelagt, men Mjelde fikk tåken til å lette med et entusiastisk innlegg.

Gruppen fra periodonti viste en rekke kasus de hadde behandlet, som viste oss hvilke muligheter man har når pasientene koopererer og spesialisten kan sine saker.

Medikamentrelatert osteonekrose

«Medikamentrelatert osteonekrose i kjeven» var tittelen på Dag Petter Nilsen Tingvolds forelesning. Hvem er pasientene? Hvordan skal vi behandle dem? Og, hva bør vi tenke på hos pasienter som skal starte på denne typen medikamenter?

Tingvold påpekte viktigheten av respekt for de problemene feilbehandling hos tannlegen kan medføre og likeledes viktigheten av å la spesialister og eventuelt sykehus ta seg av risikopasientene.

Etikk

Siste innslag hadde tittelen «Hvordan inkludere etikk i behandlingsplanleggingen?». Julie Toft som er spesialistkandidat ved pedodontiavdelingen, tok oss med gjennom et komplisert kasus, en pasient med dissosiativ lidelse og stort tannbehandlingsbehov. Det var et svært resurskrevende prosjekt som ved hjelp av tverrfaglig samarbeid, varsom tilnærming og en systematisk etisk refleksjons­modell etter hvert kom i mål. Det er flott å høre hvordan man med systematikk, gode ressurser og riktig tilnærming får til «det umulige». Og hva gode etiske normer betyr.

Etter hver forelesning ble det åpnet for spørsmål.

Det var en fornøyd instituttleder Carl Hjortsjø som til slutt kunne takke de flinke spesialistkandidatene for gode presentasjoner.

Det er også grunn til å rose IKO for dette initiativet. Det er åpenbart at spesialistkandidatene har mye og god oppdatert kunnskap som med fordel kan deles med kolleger.