Leserne har sagt sin mening

Ellen Beate Dyvi

Ansvarlig redaktør

Foto: Eivind Nilsen, Clean Shot Photography.

Tidendes leserundersøkelse 2022 er gjennomført i form av telefonintervjuer med et representativt utvalg lesere – trukket blant yrkesaktive medlemmer av NTF. Resultatene av undersøkelsen ble presentert for bladets utgiver, NTF, ved president og generalsekretær og de tillitsvalgte som representerer Tidendes lesere, altså NTFs redaksjons­komité, i slutten av april.

Troverdighet er det viktigste av alt for et redaktørstyrt medium. Uten troverdighet er vi ingenting.

Resultatene av leserundersøkelsen er oppløftende for oss i redaksjonen. Et stort flertall, det vil si 82 prosent av Tidendes lesere, vurderer bladet som meget bra eller bra. Et enda større flertall, 94 prosent, vurderer bladets troverdighet som meget bra eller bra. Dette er som det pleier. Og det er vi glade for. Troverdighet er det viktigste av alt for et redaktørstyrt medium. Uten troverdighet er vi ingenting. Derfor: Tusen takk for tilliten.

72 prosent vurderer aktualiteten som meget bra eller bra. 82 prosent sier at bladet er oversiktlig og leservennlig, mens 74 prosent synes utforming og layout er meget bra eller bra. Bedre kan det nesten ikke bli.

Og det kan det. For til tross for fortsatt oppsiktsvekkende gode resultater, sammen­lignet med andre redaktørstyrte medier, var resultatene for Tidende ennå bedre ved forrige leserundersøkelse, for tre år siden – i 2019.

Tiden dere bruker til å lese papirutgaven av Tidende er gått noe ned, og den positive vurderingen av de ulike stoffkategoriene er tilsvarende gått noe ned. Dette har en god forklaring: At Tidendes papirutgave har lavere lese- og bruksverdier i 2022 enn i 2019 skyldes mest sannsynlig at Tidende leses mer på nett, og litt mindre på papir nå enn tidligere, samtidig som papirutgaven fortsatt er den mest foretrukne. 83 prosent leser Tidende kun eller mest på papir. Og andelen som leser Tidende på nett går opp.

Vi ser også at Tidendes mannlige lesere leser mer enn tidsskriftets kvinnelige lesere, privatpraktiserende mer enn offentlig ansatte og at leserne under 40 år er mindre fornøyde med bladet enn de over 40 år.

De yngre leser mindre enn de eldre. Dette kan bety at vi må finne på noe. Samtidig som vi ikke vil slutte med det vi driver med, som først og fremst er å formidle kvalitetssikret fagstoff til tannleger. Eventuelle endringer vil komme til å være velfunderte og nødvendige. Med andre ord: Jeg ser ikke for meg at vi om kort tid er gått helt over til å danse det odontologiske fagstoffet på TikTok.

Spøk til side. Vi skal tilpasse oss det våre lesere, i alle generasjoner, etterspør, og vi følger med og lar oss inspirere av det som skjer i andre medier og fagredaksjoner.

En ting vi merker oss er at det er en betydelig nedgang i andelen lesere som mener at Tidende i stor grad fungerer som debattforum i faglige og standspolitiske spørsmål. Det kan tolkes som et ønske om mer debatt og mer temperatur, kanskje i en annen form enn den som er i dag. Meningsutveksling er en viktig funksjon for et redaktørstyrt medium. At leserne ikke er fornøyd med Tidende som debattforum tar vi alvorlig. Det vil vi gjøre noe med.