Ingen tegn på rasisme

Chaim Zlotnik, leder i Sveri­ges Tandläkar­förbund, setter spørsmålstegn ved informasjonen om at rasisme forekommer innenfor svensk tannhelsetjeneste.

Johan Erichs

Meramedia

– Det er fint at spørsmålet om rasisme i tannhelsetjenesten stilles, og signalene jeg får tyder samtidig på at det er ekstremt sjelden en hører rasistiske ytringer i svenske tannklinikker, sierChaim Zlotnik, leder Sveriges Tandlakarförbund.

Foto: Erika Aminoff

– Spørsmålet er om denne informasjonen kan knyttes spesifikt til svensk tannhelsetjeneste eller er om det er et uttrykk for den generelle rasismen som forekommer i det svenske samfunnet. Han fortsetter:

– Ut ifra signalene vi får i foreningsstyret er dette hverken et utbredt eller stort problem innenfor svensk tannhelsetjeneste, men jeg vil samtidig bli overrasket om det ikke forekommer eksempler på rasistiske ytringer også innenfor tannhelsetjenesten. Det er i tilfelle alvorlig nok fordi det kan være en katastrofe for den enkelte som blir rammet, sier Chaim Zlotnik.

Subtile uttrykk, det vil si utsagn som ikke er direkte rasistiske, men som har en rasistisk undertone, bevisst eller ubevisst, forekommer ulike steder i samfunnet, også innenfor tannhelsetjenesten.

– Slik er det, men det ser jeg mer som et uttrykk for hverdagsbekymringer eller redsel for det ukjente. Mange klinikkresepsjonister kan sikkert bekrefte dette. Jeg vet av egen erfaring at de noen ganger kan få spørsmål fra pasienter om det er mulig å få snakke med tannlegen, eller får spørsmål om han eller hun er dyktig nok, kanskje med utgangspunkt i at tannlegen har et utenlandsk navn, sier Chaim Zlotnik.

Zlotnik innrømmer at dette ikke er helt enkelt å håndtere, og understreker samtidig at tannhelsetjenesten generelt er flink til å håndtere grunnleggende verdispørsmål.

– Blant tannleger er det stor enighet om at vi vil forsøke å bekjempe rasistiske ytringer. Saken er viktig, og jeg har vanskelig for å forestille mig en arbeidsgiver som ikke ville tatt tak i problemet hvis det skulle oppstå, fordi passivitet kan medføre risiko for å få et dårlig rykte og redusert mulighet for rekruttering av tannhelsepersonell i tillegg til tap av pasienter. Samtidig er jeg klar over at det finnes klinikker som av frykt for at enkelte tannleger skal bli valgt bort ikke legger bilder av ansatte som har annet opphav enn svensk på nettsidene sine.

Det er fint at spørsmålet om rasisme tas opp og at det diskuteres, og min mening er at problemet ikke er spesielt utbredt innenfor tannhelsetjenesten, avslutter Chaim Zlotnik.