Studentenes helse og trivsel kartlegges

Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje koronaåret?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, og 8. februar ble undersøkelsen sendt ut på ny, til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet.

Undersøkelsen er den største, norske undersøkelsen om studenters helse og trivsel. Den er kanskje også den største undersøkelsen internasjonalt, heter det pressemeldingen fra Studentsamskipnaden SiO.

– Det har stor samfunnsverdi å få innsikt i hvordan studentene har det, og å se utviklingen innenfor helse, psykisk helse, trivsel og flere tema, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Viktige svar om studentenes behov

Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning

– Formålet med SHoT er å kartlegge utviklingen i studentenes helse- og trivselsituasjon. Undersøkelsen er med på å gi oss svar på studentenes behov og opplevelse av studiehverdagen, sier Lønning.

Temaer i SHoT-undersøkelsen 2022 er:

 • Forhold på studiestedet

 • Studieferdigheter

 • Sosiale forhold

 • Boligsituasjon

 • Økonomi

 • Trivsel og livskvalitet

 • Fysisk og psykisk helse

 • Rusmidler

 • Søvn

 • Suicidalitet og selvskading

 • Mobbing og seksuell trakassering

 • I tillegg blir studentene spurt om digital undervisning og koronarelaterte tema.

Inkluderer flere grupper

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit (for studentene i Gjøvik, Trondheim og Ålessund), Sammen (for studenter på Vestlandet) og SiO (for studenter i Oslo-regionen.

– Nytt i 2022 er at også studenter over 35 år er inkludert i undersøkelsen. Fra og med fjorårets tilleggsundersøkelse er studenter ved landets fagskoler også inkludert som en egen gruppe, forteller Lønning.

Tidligere undersøkelsesrapporter er tilgjengelige på www.studenthelse.no

Foto: Yay Images.