FDI – symposium:

Oral helse i en aldrende befolkning

Kristin Aksnes

Forventet levealder øker og befolkningen eldes, noe som utgjør en global utfordring for helsevesenet. Symposiet «Oral Health for an Aging Population»på FDIs møte i Genève belyste i korte glimt situasjonen i enkelte land.

Hensikten var å øke kunnskapen om aldring og hvordan funksjonsnedsettelse kan forebygges.

Japan

Målet er en frisk eldre befolkning

– Vi har store forskjeller i forventet levealder og forventet frisk levealder i de forskjellige regionene, sa professor og direktør ved The Japan Academy for Health Behavioral Science, Kakuhiro Fukai, i sitt åpningsinnlegg.

– Å være frisk hele livet er noe alle mennesker, i alle samfunn, ønsker seg. Faktorene som bidrar til et friskt, langt liv er mange og sammensatte, og for å få dette til kreves det en interdisiplinær, kreativ og global tilnærming.

Forebygging er et nøkkelord her, og det er viktig å spre kunnskap om hvordan vi kan unngå oral funksjonsnedsettelse. En stor del av funksjonsnedsettelsen hos eldre mennesker kan forebygges.

Du har selvsagt sykehjemsproblematikken og de langtidssyke, men munnhelse er viktig og er veldig ofte forsømt. Her kan og må mye gjøres, sa han.

– Oral helse spiller en viktig rolle i en frisk eldre befolkning, på samme måte som forebygging av andre ikke-smittsomme sykdommer.

– Vi må gjøre avstanden mellom forventet levealder og forventet frisk levealder mindre, sa Fukai.

Dr. Kakuhiro Fukai fra Japan holdt åpningsforedraget om oral helse i en aldrende befolkning.

8020-kampanjen

Den viktigste strategien for eldre personer i Japan var 8020-kampanjen som begynte i 1989. 8020-kampanjen ble lansert for å oppmuntre japanere til å beholde 20 eller flere egne tenner til de fyller 80 år. Hensikten var å beholde tyggeevnen og derved tilgangen til god ernæring. Mellom kampanjen startet i 1989 og 2011 økte antall 80-åringer som hadde 20 tenner eller mer fra 10 til 40 prosent. Japan har i dag verdens høyeste gjennomsnittlige levealder sammen med Sveits, og en god oral helse er antakeligvis et bidrag til dett.

Fukai konkluderte med at oral helse spiller en vesentlig rolle i et friskt og aldrende samfunn, ikke minst når det gjelder utbredelsen av ikke-smittsomme sykdommer og å forhindre skrøpelighet i et menneskes livsløp.

USA

Dr. Yukia Sumi fra WHO snakket om betydnngen av god eldrehelse.

– USA har store sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet som helhet, og også i den orale helsen hos eldre mennesker, fortalte professor Elisa Ghezzi fra University of Michigan School of Dentistry.

I USA er så og si all helse privat finansiert og derfor avhengig av at du har råd til å betale. Den private helseforsiktingen opphører når du slutter å arbeide, og det er nok derfor mange også slutter å gå til tannlegen. Det legges heller ikke stor vekt på forebygging eller helseopplysning utenfor den private sektoren.

– Vi trenger en helsestrategi fra myndighetenes side, sa Ghezzi. Myndighetene må gjøre mer for å opplyse både enkeltpersoner og helsepersonell om hvordan oral sykdom, og sykdom generelt, kan forebygges. For å oppnå dette, må alle eldre mennesker få tilgang til helsetjenester, og tannlegetjenester må gjøres til en del av en mer omfattende helseforsikring, avsluttet hun.

Irland

– Vi har et demografisk skifte i Irland, i likhet med mange andre industrialiserte land. Befolkningen blir eldre, færre barn blir født, og vi har en dramatisk økning i forventet levealder, sa professor Gerry McKenna fra Queen’s University i Belfast.

– Folk er ikke lenger tannløse når de passerer 80 år. Manglende tyggeevne er forbundet med redusert næringsinntak, lite næring og redusert helse. Et godt kosthold spiller også en nøkkelrolle i sykdomsforebygging i fremskredne år.

Det store problemet for mange er hvem som skal betale regningen. Kariesforekomsten øker med økende alder, i tillegg kommer munntørrhet på grunn av medisinbruk og en økning i periodontal sykdom.

– Og så har du selvsagt problematikken rundt munnhygiene på pleiehjem. Manglende munnhygiene gjør at prosessen med tanntap kan gå raskt. En rapport om kvaliteten på engelske pleiehjem i 2019 viste at de fleste ikke hadde noen retningslinjer for munnstell hos syke- og pleiehjemspasienter. De ansatte hadde ikke mottatt opplæring i daglig munnhelsestell, og nesten ingen hadde tilgang til akutthjelp. Men nå har engelske myndigheter utarbeidet en håndbok for pleiehjem som vi også gjør vårt beste til å spre kunnskapen om her i Irland, avsluttet han.