FDIs World Dental Parliament 2022:

Fem nye policydokumenter

Tekst:
Ellen Beate Dyvi
Foto:
Kristin Aksnes

400 delegater fra 74 nasjonale medlemsorganisasjoner deltok i diskusjoner og konsensusforhandlinger i World Dental Federations øverste organ i løpet av hele uke 38. Internasjonalt samarbeid tar tid, og fører fremover.

De norske delegatene til WDP 2022 var NTFs generalsekretær Morten Rolstad (bak til venstre) og president Heming Olsen-Bergem (bak til høyre), mens Harry-Sam Selkowitz og Elisabeth Scarpello deltok som vararepresentanter.

FDI-kongressen, World Dental Congress 2022, som skulle vært arrangert i Mumbai i India i månedsskiftet september-oktober, ble avlyst.

World Dental Parliament (WDP) som vanligvis arrangeres uken før verdenskongressen ble arrangert som planlagt, ikke i Mumbai men i Genève, der også FDIs hovedkvarter ligger.

Policyerklæringer

Ukrainas representanter overrakte FDIs president, Ihsane Ben Yahya, en symbolsk gave i forbindelse med en mottakelse under WDP.

FDIs slagord er «Leading the World to Optimal Oral Health». En av FDIs sentrale oppgaver, ved siden av å representere verdens tannleger der hvor helsepolitikk utformes, er å formulere Policy statements på utvalgte fagområder.

I år ble fem slike erklæringer eller dokumenter foreslått, diskutert, og til slutt vedtatt.

NTF benyttet anledningen til å møte Verdens helseorganisasjon (WHO) til samtaler i Genève. Benoit Varenne (bildet) kunne informere om WHOs globale munnhelsestrategi som tar sikte på mer integrasjon med allmennhelsetjenesten og økt satsing på kostnadseffektive befolkningsbaserte intervensjoner, i tråd med den norske regjeringens pågående utredning av tannhelsetjenesten her i landet.

Det sier seg selv at dokumentene har varierende relevans i de ulike land som har medlemsorganisasjoner i FDI.

Meningen er at dokumentene skal gi anbefalinger til de nasjonale tannlegeforeningene og deres medlemmer innenfor temaer som det internasjonale tannlegefellesskapet mener det er viktig å ha oppmerksomhet på.

Policydokumentene beskriver FDIs posisjon og arbeides frem gjennom diskusjoner og konsensus. I år vedtok FDIs generalforsamling fem policyerklæringer om disse temaene:

  1. Bioaktive restaureringsmaterialer (Bioactive restorative materials)

  2. Noma – utrydde en sykdom som kan forebygges for å redde liv (Noma – eradicating a preventable disease to save lives)

  3. Forebygging i idrettsodontologi (Prevention in sports dentistry)

  4. Sports-munnbeskyttere (Sports mouthguards)

  5. Vaksinasjoner for å beskytte tannlegeteamet (The role of vaccinations in protecting the dental team)

De nylig vedtatte policyerklæringene vil snart være tilgjengelige på FDIs nettsted, og vil også bli publisert i The International Dental Journal opplyser FDIs sekretariat.

Delegatene til WDP følger med under lanseringen av tema for neste års internasjonale munnhelsedag.