Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder av Akademikerne

Foto: Akademikerne.

Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder av Akademikerne på hovedorganisasjonens rådsmøte 19. oktober.

– Jeg er glad for tilliten og synes det er et privilegium å få lede Akademikerne. Bredden og mangfoldet i medlemmenes kompetanse er det mest verdifulle vi har og et fantastisk utgangspunkt for å finne gode løsninger for samfunnet fremover, sier den nyvalgte lederen.

Akademikernes 13 medlemsforeninger organiserer over 253 000 høyere utdannede med mastergrad eller mer og markerer i år 25-årsjubileum.

– Norge er helt avhengig av folk med høy kompetanse for å levere gode velferdstjenester, møte klimaendringer og skape nye arbeidsplasser i årene fremover. Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter til å ta en utdannelse uavhengig av sosial bakgrunn, sier Randeberg.

Lise Lyngsnes Randeberg har vært konstituert leder av Akademikerne siden desember 2021. Hun har også vært president i medlemsorganisasjonen Tekna i åtte år, og nestleder i Akademikerne fra 2016.

Randeberg er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU. Hun har også vært med på å starte to gründerbedrifter. Det var en enstemmig valgkomité som innstilte Randeberg til ledervervet.

Dette er de øvrige styremedlemmene i Akademikerne for perioden 2022 – 2024:Nestleder Morten Ingebrigtsen Wedege (Naturviterne); Jan Inge Eidem (Samfunnsøkonomene); Morten Boland Jørgensen (Econa); Helle C. Nyhuus (Lektorlaget); Anne Karin Rime, Legeforeningen, og Håkon Kongsrud Skard (Psykologforeningen).