Tilbakeblikk

1922

Konjak- og hetvinskvoter

«I anledning av rundskrivelse fra Departementet for sociale saker av 21. august 1922, hvori gjøres opmerksom paa at tandlæger til bruk under operativ virksomhet kun har adgang til at rekvirere enten 4 halve flasker konjak eller 1/1 flaske hetvin eller 200 gr. spiritus pr. mnd. skal meddeles at forholdet for hetvinens vedkommende vil bli rettet i den nye receptlov, som forhaabentlig snart vil se dagens lys. I denne er nemlig foreslaat at 1/1 flaske hetvin skal ækvivalere ½ flaske konjak.»

Tidende nr. 8, oktober 2022

1972

Om forebygging

«Kjøp sunn mat, seier tannlegane. Tru om søtsakene blir lagt ut for salg til skrekk og åtvaring slik at folk/barn skal forstå og velja sunn kost? Lite truleg. (…)

Innafor eit slikt opplegg som forutset at folkesetnaden har eit høgt sukkerforbruk, skal tannlegane, kvar på sitt kontor, og etter høve, arbeida med profylakse. Den einskilde tannlegen arbeider med den einskilde pasienten (skoleklassar, møtelyder, o.s.b.) og han synes å tru (?) at problemet karies kan løysast dei i mellom: «Nå må du ikkje … og vera flink å …».

Dei andre er berre så mykje flinkare, deira opplegg fungerar overfor alle, automatisk, alltid.»

Fra leserinnlegget «Ingen karamellar i 1980?»

Tidende nr. 9, november 1972

2012

Hvorfor flytte?

Tannlegeforeningens sekretariat flyttet til Haakon VIIs gate 6 i Vika den 22. oktober. Villaen i Frederik Stangs gate 20 på Frogner i Oslo ble ansett som ikke egnet lenger. Mange medlemmer spør seg hvorfor.

Og nå spør vi generalsekretæren i Tannlegeforeningen, Richard R. Næss: – Hvorfor flytte NTFs sekretariat?

– Vi flyttet for det første for å få omgivelser som gir oss en effektiv og god organisasjon. NTF er en liten forening med mange oppgaver. Det er derfor viktig at vi samarbeider godt internt. I den sammenheng må vi jobbe tett på hverandre og ikke sitte i kroker og bak hjørner hvor vi ikke ser hverandre.

Tidende nr. 10, november, 2012