Snakk om etikk

Konflikter mellom tannleger ved overdragelse av klinikk

Silje Stokholm Nicolaysen

Juridisk rådgiver i NTF

Etikkrådet har i senere tid fått flere henvendelser i forbindelse med kjøp og salg av tannlegepraksiser, og dermed overdragelse av pasientarkiv.

Den som overtar pasientarkivet gjør nesten alltid en henvendelse til pasientene.

Pasientarkivene inneholder ofte navn på pasienter som har vært innom praksisen gjennom flere års drift. Ikke alle som er registrert i arkivet har en recallavtale med tannlegen. Mange kan etter hvert ha skiftet tannlege, og er tilknyttet en annen tannlegepraksis.

Den som kjøper eller overdrar pasientarkivet er naturlig nok opptatt av å få mest mulig igjen for sine investeringer.

Denne problemstillingen fører ofte til konflikt mellom tannleger.

Recall-avtaler reguleres av de etiske reglene § 6 a. Bestemmelsen lyder:

«Innkalling, varsel eller annen personlig henvendelse til pasienter kan bare gjøres hvis det på forhånd er gjort avtale om dette, med mindre annet følger av offentlige bestemmelser. En tannlege må ikke sende ut reklame til pasienter som er på recall-liste uten at det er inngått avtale om dette.»

Det er altså ikke lov å sende innkalling til pasienter med mindre man har gjort en avtale om dette. Pasienter har fritt tannlegevalg etter de etiske reglene § 6. Det bør derfor sendes ut informasjon til recall­pasienter om at vedkommende har fått ny tannlege, slik at det ikke kommer som en overraskelse på pasientene når de kommer til timeavtale.

Etikkrådet har foretatt en prinsipiell vurdering om at recall går ut på dato dersom tannlegen ikke gjør noe aktivt for å vedlikeholde avtalen. Det vil innebære at dersom en slutter å kalle inn en pasient i det avtalte intervallet, opphører avtalen.

Tannlegen som har avtalen har ansvaret for å kalle inn pasienten innenfor avtalt tid. Pasienten kan ikke pålegges noen plikter i denne sammenheng, som å måtte si fra til tannlegen dersom en ikke ønsker å stå på listen lenger.

I praksis kan det oppstå et problem der en overdratt pasientportefølje inneholder navn på pasienter som ikke er blitt kalt inn på lenge, og har begynt hos en annen tannlege. Ved salg av pasientportefølje må listen vaskes, slik at bare aktive recallavtaler fremgår. Slik unngår man å forvirre pasienter, som ellers risikerer å bli kalt inn til feil tannlege.

Det understrekes at NTFs etikkråd ikke kan ta stilling til de konkurransemessige forholdene mellom medlemmer i denne sammenheng, men at det er svært viktig at listevaskingen gjennomføres. Kontakt gjerne journalleverandøren for å få bistand til å gjennomføre denne oppgaven. Å sende informasjon til pasienter som ikke er på recall er brudd på de etiske reglene, og skaper problemer for både pasienter og den tannlegen som pasienten går til.