Fond

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsens formål er å fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg

  • odontologiske undersøkelser

  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Stiftelsen skal totalt dele ut NOK 185 000.

Stiftelsen åpner sitt søknadsmottak 28. februar 2022. Søknadsfristen er 30. mars 2022.

For utfyllende informasjon og søknadsskjema, se stiftelsens nettside, https://unifor.no/stiftelser/stiftelsen-til-tannlegevitenskapens-fremme/

Unifor-frimed

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler. Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000–200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut NOK 2 744 000.

Ordningen åpner sitt søknadsmottak 15. januar 2022. Søknadsfristen er 15. februar 2022.

For utfyllende informasjon og søknadsskjema, se ordningens nettside, https://unifor.no/stiftelser/unifor-frimed/

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Det er mulig å søke om inntil 50 000 kr.

Ordningen åpnet sitt søknadsmottak 1. desember. Søknadsfristen er 15. januar 2022.

For utfyllende informasjon og søknadsskjema, se ordningens nettside, https://unifor.no/stiftelser/nansenfondet-og-de-dermed-forbundne-fond/