Tilbakeblikk

1922

Tænder og tandverk i norsk folkemedicin

De gamle nordmænd i sagatiden gjorde meget væsen av den nyfødtes første tand, og frembruddet var en familiebegivenhet som har sat merker i skikker vi kan finde levninger av den dag i dag. Den lille eier av den nye tand fik da gjerne en tandgave, tandfé. Det kunde være sverd, en ring eller hos rike folk en træl, som helst skulde være født paa samme tid. Haakon Jarl hadde saaledes faat trællen Kark som senere dræpte Jarlen. I en av eddasangene, Grimnesmaal 5, heter det at Frøy fik Alvheim i tandfé, og i middelalderen blev gaarder git bort paa denne maaten (diplomatarium Norveg. II, 364). Skikken findes endnu i flere bygder som Østerdalen og Telemark. Somme steder gir de barnet en ku, og denne faar da gjerne et navn som passer for anledninger, f.eks. Tandros.

Fra originalartikkel av I. Reichborn-Kjennerud

Tidende, 2. hefte i 32. årgang, januar 1922

1972

Tannlegene i fellesmarkedet

De bestemmelsene i Roma-traktaten som har særlig interesse for de akademiske yrker gjelder et felles arbeidsmarked og fri etableringsrett. Hovedregelen er at statsborgere i medlemslandene skal kunne søke stilling og begynne selvstendig næringsvirksomhet i hvilket som helst av de andre land på de vilkår som gjelder i vertslandet. …

For de medisinske profesjoner har man særbestemmelser, idet gjennomføringen av den frie etableringsrett er gjort avhengig av en forutgående samordning av utdannelse og vilkår som gjelder for disse yrker innen medlemslandene.

… Arbeidet med disse retningslinjer har vært særdeles problemfylt og har tatt adskillig lenger tid enn beregnet. De skulle ha vært vedtatt og den frie etableringsrett gjennomført allerede i 1967, men saken har ikke kommet lenger enn at forslagene til retningslinjer nu foreligger klare for vedtagelse i Ministerrådet.

Fra avdeling for stands- og foreningsanliggender

Tidende nr. 1, januar 1972

2012

Vekker internasjonal interesse

Tannhelsetjenesten i de tre fylkeskommunene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har inngått et samarbeid med Barnevernstjenesten for bedre å kunne avdekke omsorgssvikt. Barneombudet i Litauen reiste til Bergen for å lære mer om prosjektet.

Delegasjonen hadde dagen i forveien hatt samtaler med avdelingstannlege Anne Rønneberg på Klinikk for allmenn odontologi barn ved Universitetet i Oslo, og barneombud Reidar Hjermann. Sistnevnte hadde tidligere gjort oppmerksom på Kompetansenettverk Vest og deres samarbeidsavtale mellom Barnevernstjenesten og Den offentlige tannhelsetjenesten i de tre vestlandsfylkene. Representantene fra Litauen ble møtt med et tett program, hvor besøk hos ulike institusjoner engasjert i avtalen sto sentralt.

Samarbeidsavtalen skal ved hjelp av tverrfaglig samarbeid og kompetanseheving avdekke omsorgssvikt mot barn og unge i større grad enn tidligere.

Fra Tidende nr. 1, januar, 2012