Tverrhelsefaglig enighet om kosmetisk behandling

NTF har sammen med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) utarbeidet et dokument om kosmetisk behandling i allmennmedisin og odontologi. Foreningene er enige om at «kosmetisk behandling, uten medisinsk eller odontologisk indikasjon, ikke er forenlig med god, profesjonell praksis og bør derfor ikke tilbys av allmennleger eller tannleger».

Foreningene er samstemte i at hverken tannleger eller leger skal bidra til å skyve grensene for hva som er normalt, skape urealistiske krav til utseendet og/eller idealisere det «perfekte».

– Vi ser at denne type behandling «pushes» i en del markedsføring og på sosiale medier. Dette bidrar til å definere et ideal utenfor det normale. Det mener jeg at vi som helsepersonell ikke bør være med på. Det betyr ikke at tannleger ikke kan foreta estetisk behandling, men det skal være indikasjon for den. Det er forskjell på behov som pasienten har og at helsepersonell bidrar til å skape behovet, sier president
Camilla Hansen Steinum. – Et normalt utseende skal og bør være godt nok, legger hun til.

Målet med dokumentet er å bidra til refleksjon og diskusjon rundt denne type behandling.

- Vi trenger en bevisstgjøring på hvor skillelinjene skal gå mellom behandling med «estetiske elementer» som gjennomføres basert på odontologisk indikasjon, og kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling på friske mennesker som ikke er nødvendig, og som på sikt kan skape problemer og ytterligere behandlingsbehov.

Viktig med samarbeid

Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Det er også et svært viktig element at ulike helseprofesjoner kommer sammen for å utarbeide felles retningslinjer. - Dette er et tema som er mye diskutert, og det er ulike holdninger både hos tannleger og hos allmennleger. Med dette dokumentet ønsker vi å være tydelige på hva våre to foreninger mener, og det er av stor betydning å kunne vise at vi som helsepersonell står samlet i en felles front, sier presidenten.

Marte Kvittum Tangen, leder av NFA er enig med NTFs president i dette. - Dette handler om forventninger og normer som samfunnet har, sier Kvittum Tangen. – For å lykkes med å påvirke denne utviklingen er det viktig at de ulike helseprofesjonene står samlet rundt det samme budskapet. Vi må ta ansvar og være svært tydelige på at normalt utseende er godt nok.

For NTFs del er ikke arbeidet ferdig selv om dokumentet nå er signert og publisert.

- Dokumentet er vedtatt at NTFs hovedstyre, men vi ønsker å ta debatten videre, sier Hansen Steinum. Dette skal i første runde gjøres ved å sette temaet på agendaen på både NTFs forum for tillitsvalgte og på NTFs representantskaps­møte 26.–28. november.

Dokumentet finnes tilgjengelig under «hovedstyrets synspunkter» på NTFs nettsted.