Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar skriver FHI 30. august.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons ved at de får en ekstra vaksinedose. Det er foreløpig usikkert hvor mye dette betyr for beskyttelse mot å bli smittet og å få alvorlig sykdom.

– En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Vi ønsker derfor å få på plass tilbud til de det er aktuelt for så snart det er praktisk mulig, sier Sara Viksmoen Watle overlege ved FHI.

Watle påpeker at de som har alvorlig svekket immunforsvar fortsatt bør leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan fortsatt være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til de som selv kan ha dårligere vaksinerespons.

Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tiden fremover.

Det er ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.

Tilbud om en tredje vaksinedose til de med svekket immunforsvar gis nå i flere andre land, blant annet Sverige, USA, Frankrike, Israel, Tyskland, Storbritannia og Østerrike.

Hvem skal få tilbudet?

De som vil bli vurdert for tilbud om en tredje vaksinedose er pasienter i følgende grupper:

Transplanterte; Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt; Ved aktiv behandling mot kreft; Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse; Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon

Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Folkehelseinstituttet jobber nå med praktisk informasjon om tilbudet til kommuner og spesialisthelsetjensten. Dette  blir klart i løpet av kort tid.

– Den praktiske gjennomføringen av dette tilbudet vil vi komme tilbake til, og ingen trenger å ta kontakt med sin behandlende lege ennå, sier Watle.

Noen pasienter må også tilpasse vaksinasjonstidspunkt i forhold til annen behandling, og det er derfor viktig at avgjørelsen tas i samråd med behandlende lege. Fordi noen pasienter må få vaksine i et ellers komplisert behandlingsløp, vil noen få tilbud om vaksine på behandlende sykehus, mens andre vil få tilbudet gjennom kommunen. Dette vil tydeliggjøres i informasjonen FHI nå jobber med.

Skal andre også få tilbud om en tredje vaksinedose?

Anbefalingen om en ekstra vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar skiller seg fra det som kalles «boosterdose» som er en oppfriskningsvaksine til de som har hatt respons på vaksinen. Selv om noen land som Israel og USA har tilbudt oppfriskningsdose til store deler av befolkningen, er kunnskapsgrunnlaget for dette fortsatt svært begrenset. Her er det behov for mer kunnskap.

Personalia

Dødsfall

Svein Lasse Gehrken f. 14.10.45, tannlegeeksamen 1972, d. 07.08.21

Olav Brekke f. 28.10.1932, tannlegeeksamen 1956, d. 19.08.2021

Nils Holmbakken, f. 08.10.1949, tannlegeeksamen 1973, d. 25.07.2021

Hans Jacob Finckenhagen, f. 17.11.1926, tannlegeeksamen 1951, d. 17.07.2021.