Tilbakeblikk

1921

Kvindelige tandhygienikere

Etter initiativ av professor Ottesen har isommer en norsk-amerikansk Dental nurse eller Oral hygienist, frk. Anna Sigmond, for en del interesserte tandlæger paa Statens Tandlægeinstitut demonstrert, hvordan disse vore kvindelige assisterendes arbeide og undervisning fortiden ligger an i Amerika. …

Frk. Sigmond, som er utdannet ved Columbia universitet har været så elskverdig at gi red. en del nærmere oplysninger.

Etter endt eksamen fordeles disse pleiersker mellem hospitaler, skoletandklinikker og private tandlæger, og der er paa kort tid i Amerika blitt en efterspørsel efter damer med denne utdannelse som er rent ut forbausende. …

Man vet jo at spørsmaalet er brændende ogsaa hos os, og vi haaber snart at kunne offentliggjøre en indstilling fra den i anledningen nedsatte komite.

Fra spalten Aktuelle spørsmål, i Tidende nr. 7, september, 1921

1971

Ad: Spørsmål og svar

Før sommeren mottok redaksjonen et spørsmål angående refusjon av skyssutgifter i forbindelse med nødvendig tannbehandling. Spørsmålet ble sendt til sakkyndig og der ble utarbeidet et forslag til svar. Da spørsmålet imidlertid er vanskelig å besvare, ble det sammen med svaret sendt til annen sakkyndig for vurdering.

Etter gjentatte purringer viser det seg at papirene ikke lar seg finne.

Det er vårt håp at innsenderen leser dette og sender inn spørsmålet på ny, da det har betydelig prinsipiell interesse.

Fra Tidende nr. 7, september, 1971

2011

Traumatologi

I Tyskland er det etablert en såkalt tannredningsboks, til bruk når tenner blir avulsert (slått ut). Boksen har skrulokk og er fylt med en næringsvæske. Cellene på rotoverflaten overlever i denne væsken opp til 48 timer (mot kun cirka 30 minutter hvis pasienten transporterer tannen i vestibulum). Ved hjelp av sponsorer er alle skoler i Tyskland og de fleste idrettssteder utstyrt med tannredningsbokser. Man kan også kjøpe dem på apotekene. Ett av de to firmaene som produserer boksene vurderer å utvide markedet, man kan altså håpe at tannredningsboksen kommer til Norge.

Fra «Opplevelser på det tyske landsmøtet», av Paul Geist. Fra Tidende nr. 11, september, 2011