God sommer!

Foto: Kristin Aksnes.

Sommeren er rett rundt hjørnet, og med det forhåpentligvis ferie og late dager for de aller fleste. Pandemien preger oss fortsatt, men i løpet av sommeren skal, ifølge myndighetene, alle voksne i Norge ha fått tilbud om vaksine mot covid-19. Årets sommer vil likevel bli litt annerledes, med begrenset mulighet for de store utenlandsreisene og fortsatt begrensinger på hvor mange som kan møtes. Vi må igjen feriere i vårt vakre hjemland, fortsatt overholde smittevernråd og følge regler og anbefalinger.

De fleste av oss er heldigvis tilbake til en ganske normal arbeidshverdag, og etter ferien vil trolig de aller fleste være vaksinert. Det gir en større grad av trygghet i arbeidshverdagen. Tannhelsetjenesten er fortsatt preget av pandemien, og både privat og offentlig sektor har hatt betydelige økonomiske tap grunnet covid-19. NTF er bekymret for tannhelsetjenesten og befolkningens tannhelsetilbud, og muligheten til å benytte seg av tilbudet.

NTF ønsker en større grad av offentlig finansiering for å sikre hele befolkningen et nødvendig tannhelsetilbud.

Til høsten er det stortingsvalg. Utfallet av valget vil også kunne få vesentlige konsekvenser for tannhelsetjenesten. Partiene på venstresiden i norsk politikk har til dels ganske offensiv tannhelsepolitikk – felles for dem er at de vil at det offentlige skal ta et større ansvar for befolkningens tannhelsetilbud. Høyresiden vil ikke gjøre de store endringene og mener at dagens tannhelsetjeneste stort sett fungerer godt.

Vi snakker med partiene om deres tannhelsepolitikk i Odontopoden frem mot valget. Følg med der for god informasjon om hva partiene har av politikk på tannhelsefeltet.

NTF ønsker en større grad av offentlig finansiering for å sikre hele befolkningen et nødvendig tannhelsetilbud. Det er for store sosiale ulikheter i tannhelse i dag. NTF mener det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten før det iverksettes endringer i tjenesten. Først da kan vi finne de gode løsningene, bruke midlene til tannhelsetjenesten på riktig måte og sikre et godt tannhelsetilbud til befolkningen som også reduserer den sosiale ulikheten i tannhelse. Hele tjenesten må ses i sammenheng, også de ulike prosjektene i tjenesten, de regionale odontologiske kompetansesentrene, TOO-prosjektet, sykehusodontologi og spesialistutdanning. For å nevne noen!

NTF har i lang tid vært bekymret for at det ikke er etablert en helhetlig strategi for utviklingen av tannhelsetjenesten. Kanskje kan høstens stortingsvalg få oss et stykke på vei.

I november er det tid for en viktig begivenhet i NTF, nemlig representantskapsmøtet. Dit kommer stemmeføre representanter fra alle NTFs lokal- og spesialistforeninger, samt NTF Student, for å debattere viktige saker og velge nye medlemmer til foreningens sentrale organer. Pandemien har påvirket foreningens arbeid i denne perioden. Det er likevel mange viktige saker på dagsorden. Representantskapet skal behandle mange formelle saker som beretninger og økonomi, men også vedta nye styringsdokumenter, som arbeidsprogram og policydokumenter. Dette arbeider vi med nå.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle lokale og sentrale tillitsvalgte som gjør en veldig viktig jobb for foreningen og medlemmene. De legger ned en betydelig innsats og mye tid i foreningsarbeidet, spesielt under pandemien har de stilt opp tidlig og sent. Takk! Uten dem, og uten de ansatte i vårt dyktige sekretariat, ville ikke NTF ha vært den aktive og viktige foreningen vi er i dag. Tusen takk for at dere står på – for fellesskapet.

Veien til sentrale tillitsverv er ofte verv og deltagelse i NTFs lokal- eller spesialistforeninger. Alle har noe å bidra med. Vi trenger alle gode krefter. Det å være tillitsvalgt er lærerikt, det utvikler og utfordrer deg. Som tillitsvalgt i NTF får du påvirkningskraft og medbestemmelsesmulighet. Du må samarbeide med andre for å finne løsninger. Du får førstehånds kunnskap om lover og regler, politiske prosesser og byråkratiets arbeid.

Dessuten er det gøy og sosialt, selv om denne siste perioden har vært svært spesiell i så måte. Gjennom tillitsvalgtarbeidet treffer du likesinnede, engasjerte, interessante og kunnskapsrike mennesker. Du utvider horisonten, får delta på kurs og møter, og du danner nettverk og vennskap som vil vare resten av livet. I tillegg er det faglig stimulerende.

Hvis dette høres interessant ut, er det bare å kaste seg ut i det. Jeg er helt sikker på at du vil syns at det er verdt det. NTF ville ikke vært den samme organisasjonen uten alle de dyktige tillitsvalgte som gjør en kjempejobb. Velkommen skal du være!

Høsten blir innholdsrik og spennende. Jeg gleder meg, men først skal det bli godt med en forhåpentligvis varm og fin sommertid. Jeg ønsker dere alle en herlig sommer og noen deilige ferieuker, så ses vi til høsten med nye krefter og fornyet pågangsmot.

Camilla HansenSteinum 

President