Sommer og forventninger

Foto: Kristin Aafløy.

En ny sommerferie står for døren, og Tidende kommer med sommernummer som før. Denne gangen også med noe fagstoff, som vi vet at våre lesere setter pris på, hele året – og som kanskje ikke forventes akkurat i sommerutgaven av bladet.

Noe av grunnen til at vi publiserer fagstoff også i sommerutgaven er at vi har relativt god tilgang på fagstoff for tiden, og at vi ikke har fått så mange tips til sommerreportasjer.

Jeg får litt lyst til å si: klin til! Legg store planer, ha høye forventninger, og så blir det som det blir. Det er ikke så farlig om det blir noe annet enn forventet.

En årsak til det siste kan være at aktivitetsnivået er lavere enn det pleier være, fordi mulighetene til å gjøre en rekke ting er begrenset, særlig mulighetene til reisevirksomhet.

Vi håper likevel at Tidendes lesere har lagt gode sommerplaner som dere ser frem til, med de begrensninger og muligheter som er til stede.

På mange måter kjennes det ekstra velkomment med et avbrekk fra det rutinepregete akkurat i år, og ekstra viktig å finne på noe. Det har vært nokså stillestående ganske lenge.

Det sies også ofte at det er viktig å koble av både fra jobb og det hverdagslige i ferien, og helst gjøre en god del av noe annet enn det vi holder på med ellers.

Samtidig snakker psykologene om at forventningene ikke bør skrus for høyt når det gjelder hvordan sommerferien skal bli. Lave forventninger kan bidra til mindre grad av skuffelse. Litt kjedelig, kanskje, å tenke sånn. Og ikke helt dumt. Bare ganske selvsagt.

Jeg får også litt lyst til å si: klin til! Legg store planer, ha høye forventninger, og så blir det som det blir. Det er ikke så farlig om det blir noe annet enn forventet. Er ikke det heller regelen enn unntaket, da? At det blir annerledes enn vi trodde det skulle bli. At noe uventet skjer. Det kan være noe ekstra fint også, det uventede. Jeg synes jeg har erfart det noen ganger.

Tidendes sommernummer er imidlertid ikke så annerledes enn det pleier. Bortsett fra at vi har med tre fine vitenskapelige artikler om sementering, som vi publiserer parallelt med det danske Tandlægebladet.

Vi har reportasjer om tannleger som dyrker sine interesser, som han som lager mat på høyt nivå, og hun som ikke er blitt hindret i å reise i pandemitiden. Vi har historisk stoff som kanskje kan interessere, om foreningsvirksomhet under annen verdenskrig og om Sandefjords første kvinnelige tannlege. Vi har en novelle, som er skrevet av en tannlege som også er forfatter. Og vi har snakket med sentralt tillitsvalgte i NTF, som har delt tips til hva en kan lese i ferien, og forslag til ting en tilreisende kan oppleve når de kommer til akkurat deres hjemsted. Kanskje noen blir inspirert til å lese eller gjøre akkurat det som et eller flere av redaksjonskomiteens medlemmer foreslår.

Vi i redaksjonen håper i hvert fall at Tidendes sommernummer inneholder noe for alle, og takker for bidrag og tips fra leserne.

Les det dere får lyst til, av fag og annet. Og få en riktig god sommerferie, enten den blir som planlagt eller helt eller ganske annerledes.

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør