Tannskanner for hjemmebruk

Foto: YayImages.

Norske Attent har utviklet en tannskanner for hjemmebruk, som bruker kunstig intelligens (AI) til å sjekke om du har hull i tennene eller om du burde konsentrere deg om et spesifikt område under tannstellet, skriver Teknisk Ukeblad, og beskriver en fremtid hvor en ikke trenger å gå til tannlegen før det er behov for behandling. Dette er visjonen til oppstartsbedriften, som har baser i Kristiansand og Bergen. Selskapet har internasjonale ambisjoner, og skal teste produktet i Norge først. Det dreier seg om en enhet som minner om en elektrisk tannbørste, med utstyr for gjennomlysing – transilluminering – av tennene. På tuppen av enheten er det to folder med flere lysdioder, og over dette en kamerasensor. Sensoren flyttes fra tann til tann. Det tas flere titalls bilder av hver tann. Disse lastes over til en smarttelefon eller et nettbrett, hvor appen velger ut det beste bildet, som så overføres til en skytjeneste.

Kunstig intelligens ved hjelp av maskinlæring er blitt trent opp til å identifisere hull og til å avgjøre om hull er i ferd med å utvikles. Mer presist enn en vanlig røntgenundersøkelse skal det også være, ifølge Attent. Treffsikkerheten på å oppdage hull ligger på inntil 98 prosent, mot 94 prosent for røntgenbilder, hevder de.

Innbakt i konseptet vil det også komme en type «Mitt Anbud» for tannlegetjenester. Tanken er at du skal kunne be om pristilbud på behandling fra flere tannleger.

Dette flytter på «maktbalansen». Når pasienten er utstyrt med en objektiv undersøkelse gjort på forhånd, vet hen hvilken behandling som må gjøres. Dermed er pasienten ikke prisgitt hver enkelt tannleges subjektive mening.

Daglig leder Eivind Areklett Norebø i Attent mener de har laget et produkt som kan revolusjonere tannhelsebransjen. Intensjonen er ikke å undergrave tannlegenes forretning, men å gi tannlegene et bedre hjelpemiddel for å ivareta pasientens tannhelse og dermed spare både tid og penger for pasient og tannlege.

En tannlege kan ha over tusen pasienter på sin liste. Om tiden som i dag brukes til undersøkelser heller kan brukes til behandling, betyr det større inntektspotensial for tannlegen. I områder hvor det er underskudd på tannleger vil det være mulig å nå enda flere pasienter, hevder selskapet. På eiersiden har Attent blant andre tannlegekjeden Alero.

I første fase er planen å selge produktet via tannlegene. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å selge direkte til kundene. Tannlegen kan for eksempel tilby en abonnementstjeneste. Kunden skanner tennene sine hjemme, og så sendes skanningene til tannlegen. Tannlegen kan så verifisere de funnene AI-systemet har gjort.

Produktet kan også ha samfunnsnytte, tror Norebø. Han viser til at det for pleieinstitusjoner kan være vanskelig å oppfylle beboernes rettigheter til tannundersøkelser. Nå blir det enklere. Bedriften ser også for seg å effektivisere tannhelsetjenesten for barn og unge – som nå slipper følge av en voksen som kanskje må ta fri fra jobben når de skal til undersøkelse.