Stort forskningsprosjekt innen AI og tannhelse

Foto: YayImages.

Bildeanalyse- og techselskapet Boneprox har fått bevilget 11 millioner kroner til forskningsprosjekt innen tannhelse basert på AI (kunstig intelligens).

Det er Norges Forskningsråd og «Innovasjonsprosjekt i Næringslivet» som satser på prosjektet med tittelen «AI-
Dentify». Forskningsprosjektet har en verdi på over 21 millioner norske kroner. Boneprox har fått med seg samarbeidspartnere som SINTEF og Kompetansesenteret Tannhelse Midt for bruk av AI ved analyse av røntgenbilder for å identifisere orale sykdommer. Dataene som skal anvendes hentes fra HUNT4 (Helseundersøkelsen i Trøndelag) og prosjektet vil gå over fire år.

– Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. I tillegg har vi covid-19-pandemien på toppen av det hele, sier Theodor Remman i Boneprox, i en pressemelding, og viser til en ny studie i Journal of Clinical Periodontology utgitt av European Federation of Periodontology (EFP).

– Det er ingen grunn til at vi i Norge ikke skal være fremst i verden på AI og tannhelse. Vi ønsker å koble sammen alle helsesektorene slik at den orale helsen i fremtiden blir likebehandlet med resten av kroppen og øvrig helsevirksomhet, avslutter Remman.