Nils Johan Jacobsen

1931–2021

Foto: NTB Scanpix

Nils Johan Jacobsen ble født i 1931 og sovnet stille inn i Sande i Vestfold 4. april 2021.

Hans CV er innholdsrik og imponerende, også når det gjelder publisering. Jacobsen skrev flere lærebøker og mange artikler til tidsskrifter i inn- og utland. Han publiserte hyppig i Den norske tannlegeforenings Tidende.

Jacobsen var leder av Tidendes redaksjonskomité i årene 1992–96.

Den første vitenskapelige artikkelen han fikk publisert i Tidende kom i 1968, og den siste ble publisert i Tidende nr. 3 i år, altså i mars 2021.

Manuskriptene fra Nils Johan Jacobsen var alltid godt gjennomarbeidet og vitnet om at de var skrevet av en solid og grundig fagperson.

I 2015 mottok Jacobsen prisen for beste oversiktsartikkel i Tidende, for toårsperioden 2013 til 2015.

Nils Johan Jacobsen var mye på reise i inn- og utland, ofte utenfor allfarvei, og med god observasjonsevne. Han kom med mange gode reisebeskrivelser, historisk interessante og med fine skildringer av menneskemøter til Tidendes sommernumre.

Det var alltid en glede å motta manuskripter fra Jacobsen, som beskjedent lurte på om det han hadde skrevet, enten det var fag eller reiseskildringer, kunne være av interesse for Tidendes lesere. Det fant vi alltid at det var. Ikke bare av interesse, det var av høy kvalitet, faglig og litterært.

Nils Johan Jacobsen var en viktig og verdifull bidragsyter til Tidende, som vi vil savne. Vi lyser fred over hans minne.

Gudrun Sangnes
Ellen Beate Dyvi