Ny rådgiver politikk og kommunikasjon

Christian Pollock Fjellstad. Foto: Ingunn Larsen, ©Frøken Larsen Kommunikasjon.

Christian Pollock Fjellstad startet 6. april i ny jobb som rådgiver politikk og kommunikasjon i NTFs sekretariat – en stilling han tar over etter Øyvind Berdal.

Christian kommer fra stilling som interessepolitisk fagansvarlig i Norsk Revmatikerforbund, og har tidligere vært rådgiver i Europabevegelsen og leder for studenttinget ved NTNU. Han har en mastergrad i styring og ledelse, i tillegg til studier i statsvitenskap og internasjonal politikk. I NTF får han ansvaret for å utvikle og iverksette NTFs helsepolitiske arbeid, ha kontakt med politiske miljøer, myndigheter og media, samt delta i foreningens strategiske kommunikasjonsarbeid og bistå med rådgivning i sekretariatet og til NTFs tillitsvalgte. Han vil også få ansvaret for å følge opp og bistå studentforeningen i deres arbeid. I tillegg vil han representere NTF i Akademikernes gruppe for myndighetskontakt og i Akademikernes kunnskapsnettverk.

Vi har stilt Christian noen spørsmål om hva han ønsker å bidra med, og hvilke forventninger han har til jobben.

Hva er det viktigste du kan bidra med inn til NTF?

Jeg har en relativt allsidig bakgrunn når det gjelder utdannelse og erfaring med organisasjonslivet, samt jobberfaringer fra privat, offentlig og frivillig sektor. Gjennomgående har jeg alltid prioritert å jobbe forebyggende og har et stort engasjement for folkehelse. Jeg elsker utfordringer og er et JA-menneske. Med gode arbeidsrutiner i kombinasjon med å være morgenfugl får jeg som regel også mye gjort.

Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?

Som den kunnskapstørste og samfunnsengasjerte personen jeg er gleder jeg meg stort til å lære mer om tannhelsetjenesten, både høyt og lavt i systemet, i det private og i det offentlige. Nye folk, nye politikkområder, nye utfordringer og å finne nye løsninger er billedlig sett gulerøtter jeg kan og vil meske meg med.

Hva ser du for deg blir de(n) største utfordringen(e)?

Slik jeg ser det nå opplever jeg tannhelsetjenesten som relativt fragmentert. Det kan være vanskelig å se den overbyggende politikken om hva samfunnet vil med denne type tjenester eller se den gjennomgripende røde tråden som forteller hvor viktig tannlegene er for folkehelse. NTF ønsker seg en totalgjennomgang av trygdestønadsordningene for tannhelsetjenester og en revisjon av dette regelverket. Det må vi få til i kommende stortingsperiode.

Har du noen oppfordringer eller hilsen til NTFs medlemmer?

Tja, ikke at jeg helt ønsker at e-postkassen min skal renne ned av forespørsler, men jeg håper folk sier hei når anledningen byr seg og ikke vegre seg for å sende inn noen spørsmål som jeg kanskje kan besvare. Veien blir til mens vi går og jeg gleder meg til å gå den sammen med medlemmene i NTF!

Christian er aktiv i lokalpolitikken for Høyre, og har et bredt spekter av interesser inkludert sang, yoga og langrenn. Vårt førsteinntrykk av Christian er at han er svært engasjert og sosial, og vi gleder oss til å bli bedre kjent! Velkommen til NTF!