Cellular responses to fluoride modified titanium surfaces

Maria H. Pham

Maria H. Pham disputerte 19. mars 2021 ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), med avhandlingen «Cellular responses to fluoride modified titanium surfaces». Forskningen ble gjennomført ved Avdeling for Biomaterialer, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hovedveileder var professor Janne E. Reseland og medveileder professor Håvard J. Haugen, begge fra (UiO. Maria H. Pham var ferdig spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved UIO juni 2018.

Tema i avhandlingen til Maria H. Pham er overflatebehandling med flussyre på dentale implantater. Pham har studert effekten av modifiserte titaniumoverflater på hard- og bløtvevsceller, og sett på cellulære responser rundt denne overflaten. Videre har Pham undersøkt karakteristikk og sammensetning av overflaten etter flussyrebehandling.

Prøveforelesningen med tittelen «Implant-related infections: current understanding and treatment strategies» ble holdt 19. mars 2021.

Implantatbehandling er introdusert for å erstatte manglende tenner, og disse titanimplantatene er designet for å skrus på plass i kjevebeinet. Endring av titanoverflaten som innebærer fysisk-kjemisk endring, kan forbedre implantatets kvalitet. Implantatoverflaten er i kontakt med vevet og reagerer derfor direkte på grensesnittet mellom implantat og vev. Cellulær respons er avhengig av biomaterialets overflateruhet og overflatekjemi, som igjen vil påvirke beinveksten og suksessraten for implantatoverlevelse.

Kliniske studier har vist at dentale fluormodifiserte implantater har bedre beinvekst sammenlignet med umodifiserte overflater. Pham og medarbeidere har utført analyser av kjemisk sammensetning og overflatetopografi på titaniumoverflate etter flussyrebehandling. Studier av cellulære responser på denne titanoverflaten ble utført for å bekrefte den kliniske observasjonen, som involverte både beinceller og bløtvevsceller. Komplementsystemet er en del av immunforsvaret som forbedrer evnen til å fjerne mikrober og skadede celler, og ikke minst fremmer betennelse som igjen er en del av vevsregenerasjon. Komplementsystemet og dets komponenters respons til fluormodifiserte implantater ble undersøkt ved en «buffy coat modell».