Folkehelseprofilene 2021 for fylkene

Figuren viser andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig, basert på tall fra nettbasert sesjon.

Nysgjerrig på hvordan det står til med folkehelsen i ditt fylke? Nå er folkehelseprofilene for fylkene publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer presenteres.

Hvordan lever vi livene våre? Hvor mange står på samfunnets sidelinje eller har vedvarende lav inntekt? Spiser vi ofte frukt og grønt, hvor ofte trener vi, og anser vi egen helse som god? Folkehelseprofilene 2021 for fylkene gir en del svar.

Fysisk aktivitet forebygger sykdom

Årets tema er fysisk aktivitet. Vi beveger oss generelt for lite – kun tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Det er uheldig, ettersom fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse.

– Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for for tidlig død og en rekke sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, sier Ulf Ekelund ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring i FHI.

Flere nye indikatorer

Flere nye indikatorer er inkludert i årets profiler. De handler om utdanning, jobb, inntekt, svømmeferdigheter og treningshyppighet.

Årets nye indikatorer er følgende:

  • Vedvarende lavinntekt

  • Gjennomføring i videregående opplæring

  • Sosiale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring

  • Ikke i utdanning eller arbeid

  • Kan svømme 200 meter, 17 år

  • Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år

Flere av de nye indikatorene er også tilgjengelig på kommunenivå.

Tall fra levekårsundersøkelsen om helse

Fylkesprofilene viser også tall fra SSBs levekårsundersøkelse om helse fra 2019. I Folkehelseprofilene vil du finne informasjon om temaer knyttet til relasjoner, kosthold og helsetilstand.

Følgende indikatorer fra levekårsundersøkelsen om helse er med i folkehelseprofilen for fylkene:

  • Opplever god sosial støtte

  • Fysisk aktivitet mer enn 150 minutter per uke

  • God egenvurdert helse

  • Spiser både grønnsaker og frukt daglig