Personalia

Dødsfall

Einar Holmeide, f. 06.04.1925, tannlegeeksamen 1950, d. 13.03.2021