Tilbakeblikk

1921

Den moderne tandlægevidenskap

«Vi har hat en samtale med professor ved Statens Tandlægeinstitut, hr. E. G. Christiansen, om den moderne tandlægevidenskap.

Den sidste, mest betydningsfulde opfindelse inden tandlægevidenskapen er Taggart’s støpemetode, … Den tillater os at kunne støpe guldkronen aldeles nøiagtig, og dette letter selvsagt i høi grad tandlægernes arbeide.

En anden opfindelse som har faat stor betydning for behandlingen av tænderne er røntgenstraalerne. Takket disse straaler kan man nu opdage feil som det tidligere var vanskelig – ofte næsten umulig – at finde.»

Fra Tidende nr. 4, april 1921

1971

Tanntekniker dømt for ulovlig tanninnsettingsvirksomhet
Dom avsagt i Høyesterett

«Sommeren 1969 ble en tanntekniker i Oslo anmeldt av N.T.F. for overtredelse av lov om tannlegers rettigheter og plikter av 29. april 1929 nr. 2 § 1 jfr. § 12, idet N.T.F. var blitt gjort kjent med at tannteknikeren foretok innsetting og tilpassing av kunstige tenner på plate til tross for at han ikke tilhørte de eldre tannteknikere som etter lovendringen av 31/5 1935 fikk fortsette med å utføre slik virksomhet.

Anmeldelsen av tannteknikeren ble inngitt dels på bakgrunn av opplysninger fra N.T.F.’s medlemmer og dels på bakgrunn av tannteknikerens annonsering under rubrikken «Tannlege» i en del Oslo-aviser.»

Fra Tidende nr. 4, april, 1971

2011

Den store tannlegetesten

«Testen vekket svært stor medieinteresse. Den var på førstesiden av Aftenposten 23. mars, samme kveld som NRK 1s Forbrukerinspektørene (FBI) viet hele sin sending til temaet, og NTFs president Gunnar Lyngstad møtte Forbrukerrådets direktør Randi Flesland til debatt både der og i NRK P2s Dagsnytt 18.

I Tannlegeforeningen ringte telefonen i ett sett. Medlemmene ringte og var misfornøyde med en forening som etter deres mening ikke slo hardt nok tilbake mot Forbrukerrådets test, bortsett fra de offentlig ansatte, som skammet seg over sine privatpraktiserende kolleger. Pasientene ringte og klaget over det motsatte: at Tannlegeforeningen alltid forsvarer tannlegene. Slik er det å være den som skal forene mange interesser.»

Fra Tidende nr. 5, april 2011