Kunngjøring - NTFs representantskapsmøte 2021:

Innsending av forslag til saker

Årets viktigste begivenhet i NTF er representantskapsmøtet, som etter planen arrangeres 26.–28. november på Gardermoen. I den anledning minner vi om at forslag til saker som ønskes behandlet av representantskapet, må være sendt fra NTFs organer til sekretariatet innen 1. mai.

Medlemmer kan sende forslag til sakslisten (private forslag) til lokalforeningens styre innen 1. april. Lokalforeningen må komme med innspill til sakslisten, inkludert eventuelle private forslag med sin begrunnede innstilling, innen 1. mai.

Forslagene sendes til post@tannlegeforeningen.no og merkes «Sak til Representantskapet 2021».

Hovedstyret avgir sin innstilling til hvilke saker som skal behandles av representantskapet og fremsetter forslag når det er påkrevd. Representantskapssakene med hovedstyrets innstilling publiseres på foreningens nettsider senest 15. oktober, sammen med ytterligere saksdokumenter.

Representantskapsmøtet er NTFs viktigste politiske arena, og vi oppfordrer alle til å fremme forslag til saker dere er opptatt av og mener er viktige for foreningen!