12 prosent vekst i publisering i Norge

Norske forskere publiserer mer enn noen gang før, og veksten er større enn i de fleste andre europeiske land, skriver Forskerforum.

Forskningsrådet la i slutten av oktober frem Indikatorrapporten 27. oktober, som gir en oversikt over forskning i Norge og internasjonalt.

Ifølge rapporten bidro norske forskere til 22.823 artikler i fjor, som er 0,5 prosent av verdens samlede vitenskapelige publisering. (Se nederst i saken for å finne siteringsindeks for de institusjonene som publiserer mest.)

I rapporten beregnes det også hvor mye artiklene blir sitert av andre forskere, som gir et mål på hvor viktige artiklene er for videre forskning. Artiklene publisert i 2018 og 2019 ble sitert 20 prosent over verdensgjennomsnittet, slik at Norge er nummer 10 på siteringer blant de 43 landene i verden som publiserer mest. Dermed kommer Norge omtrent likt ut som Finland og Sverige, og under Danmark.

Universitetet i Oslo hadde over 6800 publiseringspoeng i 2020. NTNU kommer like bak, og til sammen sto de sto for nesten halvparten av publiseringspoengene ved universiteter og høyskoler. Men antall publiseringspoeng er ikke alt. Ifølge indikatorraporten ligger Universitetet i Bergen bare marginalt under Universitetet i Oslo på siteringsindeksen og de har tilnærmet lik andel høyt siterte artikler.

Den aller høyeste siteringsindeksen er det imidlertid Folkehelseinstituttet som har.