Akademikerne er glade for viktige gjennomslag i regjeringsplattformen

Foto: Akademikerne.

Akademikernes leder Kari Sollien er glad for å se at mange av Akademikernes innspill til regjeringserklæringen er ivaretatt.

– Regjeringen har et helhetlig perspektiv på arbeidslivspolitikken, og jeg glad for både fokus på å få ned midlertidigheten og satsing på selvstendig næringsdrivende. På kunnskapsfeltet går plattformen langt i å desentralisere utdanningstilbudene. Vi er bekymret for at det kan gå på bekostning av kvalitet, sier Sollien.

Sollien ser frem til et tett samarbeid med den nye regjeringen, og er glad for at erklæringen er så tydelig på verdien av trepartssamarbeidet, og på ambisjoner om å fornye og forsterke det.

– Den nye regjeringen tar den høye midlertidigheten i akademia på alvor. Vi forventer nå at de følger raskt opp i praksis. Arbeiderpartiet har lovet å fjerne adgangene til midlertidig ansettelser i arbeidsmiljøloven i løpet av de første 100 dagene. Vi mener det haster like mye for forskere å få et tryggere arbeidsliv, sier Sollien.

– Jeg er glad for å se at regjeringen prioriterer gründere og frilansere så høyt som de gjør. Norge er avhengig av at folk tør å satse på gode ideer og sykepenger, pensjon og inntektssikring må være på plass, sier Sollien.

– Med den lave ledigheten vi har nå, har vi en veldig god mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet. Jeg oppfatter et regjeringen vil ta tak i flere av forslagene fra det partssammensatte Sysselsettingsutvalget her. Det er bra, sier Sollien.

Regjeringen varsler også at de ønsker å forbedre sykelønnsordningen, ikke bare for arbeidstakere, men også for selvstendige og frilansere. De konkretiserer ikke på hvilken måte. Akademikerne er glad for at regjeringen vil ivareta alle, og er klare til å bidra i konkretiseringen.

Akademikerne er videre opptatt av forskningssatsingen til den nye regjeringen, og mener at forskningsinnsatsen må økes til 1,25 prosent av BNP. Her leverer ikke regjeringen. Sollien etterlyser også en større offensivitet på forskningsinstituttenes vegne. Det er imidlertid positivt at de vil øke næringslivets satsing på forskning og utvikling.

Akademikerne har tidligere vært tydelig på at studiestøtten må økes til 1,5 G, og er skuffet over at regjeringen ikke har høyere ambisjoner på studentenes vegne. Sollien roser imidlertid regjeringen for å ville trappe opp antallet studieplasser innenfor områder som realfag, IKT og medisin.