Priser til Institutt for klinisk odontologi

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) feiret fakultetets dag onsdag 20. oktober og ga priser og utmerkelser til personer og miljøer som har utmerket seg det siste året. Institutt for klinisk odontologi (IKO) fikk i den anledning to priser.

IKO som helhet fikk undervisningsprisen for den store innsatsen for å opprettholde både klinisk og teoretisk undervisning under pandemien slik at studentene fikk både tilstrekkelig kunnskap og praktiske ferdigheter i denne vanskelige perioden.

Siddarth Shanbhag fra IKO mottok pris for årets PhD-avhandling. Avhandlingen omhandler nye strategier for styrt beinregenerasjon. Resultatene har potensiale for klinisk bruk for pasienter med komplekse beindefekter.

Fra venstre: Instituttleder Asgeir Bårdsen, visedekan for utdanning Marit Øilo, professor Anne Isine Bolstad, Salwa Suliman, Siddarth Shanbhag og Kamal Mustafa. Bolstad, Suliman og Mustafa var Shanbhags veiledere. Foto: Ingrid Hagerup, UiB, Med.