Tilbakeblikk

1921

Et spørsmål

En mand paa omtrent 65 aar kom til mig for at faa alle sine tænder trukket ut.

Disse tænder var klippesterke og i alle dele perfekte med undtagelse av øvre-molaren, som jeg ganske letvindt fyldte. Gingiva var fuldstændig sundt og haardt. Tænderne var noget farvet efter bruken av tobak, og jeg antar de aldrig hadde været i nærheten av en tandbørste.

Dennne mand hadde gigt og gik til en doktor. Doktoren tok manden i næsen og haken (saa forteller manden selv), tok et hurtig overblik over munden og sa: «Hvis de faar ut disse fordømte tænderne Deres, vil gigten være all right.»

Jeg sa ham at han vilde være en fordømt idiot hvis han trak dem ut.

Hva synes læserne om dette?

Fra spalten Mindre meddelelser: Fra Amerika. Her fra tidsskriftet Dental Digest.

Tidende nr. 8, oktober, 1921

1971

Vedtak om ansvarlig redaktør

Til leserne

Som en følge av vedtak på siste representantskapsmøte vil det i nærmeste fremtid skje forandringer med Tidende. Vedtaket var gjort på grunnlag av en innstilling fra redaksjonskomitéen, og den viktigste endring er at Tidende fremtidig skal ha en ansvarlig redaktør. …

Generalsekretæren er samtidig blitt fritatt for sine plikter som redaktør av standsavdelingen. Det betyr ikke at hans kontakt med Tidende blir borte. Tvert imot forutsettes det at redaktøren skal ha regelmessig kontakt med sekretariatet, blant annet ved at han skal ha en fast ukentlig treffetid der.

Redaktøren kommer i fremtiden til å ha en redaksjonssekretær til hjelp. Denne skal ta seg av det rent journalistiske og fagtekniske arbeide, for at redaktøren kan ofre seg mest mulig for alt som knytter seg til det innholdsmessige.

Det er vårt mål etter hvert å utvikle Tidende til å bli et organ som kan dekke medlemmenes behov for informasjon både på det odontologiske plan og når det gjelder yrkesutøvelsen.

Tidende nr. 11, november, 1971

2011

Tannlegenes fremtid: Felles risikofaktorer

Tannlegenes rolle i fremtiden bør være som talsmenn for helsefremmende arbeid generelt, sa Aubrey Sheiham på landsmøtet. Livstruende ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, hjerte-kar-sykdommer og oral sykdom har felles risikofaktorer, og må adresseres og forebygges samtidig. Risikofaktorene er tobakk, alkohol, kosthold, stress og hygiene.

Som eksempler nevnte han støtte til og tilrettelegging av helseopplysning og helseovervåking ved skoler og barnehager og initiativ og støtte til forbrukeraksjoner for å få bedre matvarer. Sunne valg skal være enkle, og lett tilgjengelige for alle.

Fra foredrag på NTFs landsmøte i Bergen, 2011

Tidende nr. 14, november, 2011