Godt valg

Foto: Kristin Aafløy

Vi er ikke før ferdige med høstens stortingsvalg, etterfulgt av regjeringsskifte, så er det valg igjen. I Tannlegeforeningen.

Her ligger det ikke an til regjeringsskifte, selv om det blir skifte av president. De som er innstilt til verv i NTFs hovedstyre er ellers langt på vei de samme som har sittet i posisjonene opptil flere perioder allerede, og slik sett har lang erfaring med politisk arbeid i og for foreningen.

De som er på valg har formulert standpunktene sine, og vet hva de vil jobbe mest med, når og hvis de slipper til. Les mer om det i saken På valg i denne utgaven av Tidende.

Tannlegeforeningens representantskap skal altså velge både nytt hovedstyre, og personer til andre sentrale verv i foreningen. Og jeg tenker omtrent det samme som jeg gjorde sist det skulle være valg, i 2019.

Det ligger gjerne mye overveielse bak beslutningen om å si ja til et verv. Det krever innsats, og det tar tid. Ofte tar det tid når du ikke nødvendigvis er forberedt på det. For eksempel når mediene tar kontakt og vil ha uttalelser i en sak for å fylle sitt samfunnsoppdrag – å informere befolkningen.

Dette er på godt og vondt. Politikere er ikke alltid klare til å uttale seg, og ønsker ofte mer tid og arbeidsro før de presenterer et standpunkt – og de har behov for publisitet, så en henvendelse fra mediene er også ofte velkommen, selv om den ikke er helt beleilig.

Nå er ikke NTFs politikere veldig etterspurte, slik rikspolitikere er. NTFs politikere er organisasjonspolitikere, som er noe annet. Og samtidig er det mye som er likt. Det er i hvert fall mye som tyder på at det er slutt på den tiden da Tannlegeforeningens politikere kunne jobbe i fred og ro, og få omtale i Tidende, kanskje bare når de selv ønsket det, og ellers så å si aldri bli nevnt, hverken i Tidende eller i andre medier.

Nå kan det dukke opp saker som NTFs politikere må ta tak i på kort varsel. Sakene kan være både vanskelige og komplekse – og svar kan bli avkrevd på kort varsel. Og det kan dukke opp spørsmål i det som oppleves som utide, om pågående prosesser. Ikke bare fra medier, men også fra medlemmer og andre.

Som medlemmer vet dere at politikerne dere velger er tannleger som dere selv, og medlemmer av NTF, de også. Som politikere er de amatører, i ordets rette betydning: De lever ikke av det. De driver med det ved siden av å være tannlege, for å forbedre og trygge sin egen og andre medlemmers arbeidshverdag som tannlege, etter sin beste overbevisning.

De blir også, forhåpentligvis, valgt med utgangspunkt i det de sier de står for og det de sier de vil jobbe for. Hvis de skal angripes må det være fordi de ikke gjør det de har sagt de skal gjøre, ikke fordi de ikke gjør som du vil. Ingen kan gjøre alle til lags. Det hører med til politikeroppgaven å være representant for dem man er uenig med også, og å være tydelig på hvem man er og hvor man står, hele veien.

Samtidig er det å være politiker noe de vil. Det er ikke et offer. De har valgt det selv. Politikk er noe folk driver med fordi de har noen mål, og fordi de mener de vet, kanskje bedre enn andre, hvordan en best når målene.

Godt valg. Enten du skal til Gardermoen i slutten av november og velge selv, eller velger en representant som drar dit og velger for deg.

Ellen Beate Dyvi

Ansvarlig redaktør