Kan lungesykdom forebygges i tannlegestolen?

Anders Røsland

Flere sykdommer og helseplager er assosiert med sykdomstilstander i munnhulen. Nå ønsker bergensforskere å undersøke om behandling av tannkjøttsbetennelsen periodontitt kan påvirke lungehelsen.

Studien er del av doktorgradsarbeidet til Anders Røsland. Foto: Jørgen Barth, UiB

Blødning i tannkjøttet – ett av flere tegn på betennelse

Tannkjøttsbetennelse av varierende alvorlighetsgrad opptrer hyppig i befolkningen, og er en av de vanligste årsakene til tanntap hos voksne. Typiske symptomer og tegn på tannkjøttsbetennelse er blødning ved tannbørsting og bruk av tanntråd, rødhet og hevelser i tannkjøttet. Tidlig diagnostikk og behandling er viktig, da dette forhindrer at sykdommen får ut utvikle seg, og at man får kontroll på infeksjonen på et tidlig stadium.

Kort vei fra munnen til lungene

Periodontitt forårsakes av at bakterier i munnhulen skaper en betennelsesreaksjon som bryter ned festeapparatet rundt tennene. Bakteriene fra munnhulen kan forflyttes ved at vi puster dem inn, eller de transporteres med blodbanen til andre steder i kroppen hvor de kan påvirke sykdomstilstander. Hos lungesyke eller hos langtidssyke og sengeliggende pasienter kan bakteriene man finner hos periodontittpasienter forverre sykdommen. På den måten tror vi at det er ensammenheng mellom bakteriene i munnhulen og bakteriene i lungene. 

BORALIS

Formålet med studien 

Sykdomstilstander i munnhulen påvirker menneskers generelle helse. Med denne studien ønsker forskerne å undersøke om behandling av tannkjøttsykdom kan ha en påvirkning på lungehelsen.  

Alle undersøkelser og behandling foregår i UIB sine lokaler og klinikker: Overlege Danielsens hus og Institutt for Klinisk Odontologi, Årstadvollen.  

Hvordan melde interesse? 

Send en e-post til BORALIS@uib.no

Færre bakerier i munnen, bedre lungefunksjon?

Gjennom forskningsprosjektet BORALIS (Bergen Oral Intervention Study) ønsker vi å undersøke om lungefunksjonen kan forbedres ved at man behandler infeksjonen i tannkjøttet og på den måten reduserer antallet bakteriene som kan forflytte seg til lungene.

Behov for deltakere til klinisk forskning

For å finne svar på dette har vi startet en klinisk studie hvor vi skal behandle deltakere med periodontitt og måle lungefunksjon. Behandlingen går ut på å rense tennene og tannkjøttslommene for tannstein, bakteriebelegg og hjelpe deltakerne å opprettholde en god munnhygiene. Vi ønsker å rekruttere totalt 80 kvinner og menn i aldersgruppen 25 til 45 år, som ikke har lungesykdom og som ikke bruker tobakk.

Alle deltakere vil få kostnadsfri undersøkelse hos tannlege, alle nødvendige munnhygieneprodukter og tett oppfølging gjennom hele studieperioden (12 måneder). Selve behandlingen vil være svært rimelig og utføres etter samme takster som ved studentklinikken ved Institutt for Klinisk Odontologi (Odontologen) i Bergen.

Resultatene kan bety mye for mange

I dag vet vi lite om sammenhengen mellom munnhulebakterier og lungefunksjon hos yngre og friske mennesker. Det er også lite kunnskap om behandling av tannkjøttsykdom kan bedre lungefunksjon – og det er nettopp dette som gjør prosjektet svært interessant.

Dersom vi finner en sammenheng, vil dette kunne være med på å fremheve betydningen av god tannhelse og munnhygiene. I et folkehelseperspektiv vil forebygging av dårlig tannhelse kunne forhindre utvikling og forverring av lungesykdom, og kanskje også andre kroniske sykdommer.