Oppstart av ny spesialistutdanning i Tromsø

Inger Lise Næss

UIT

– Dette er en stor dag! Det har vært mye arbeid fra mange involverte, så det er en stor glede å nå komme i gang, sa instituttleder Mohammed Al-Haroni under åpningen av spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin den 30. august.

Planleggingen av den nye spesialistutdanningen ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) i oral kirurgi og oral medisin startet tidlig i 2018, og i slutten av august var de to kandidatene på plass. Pål Johnsen skal være tilknyttet Nordlandssykehuset i Bodø, og Tor Håkon Larsen skal være basert i Tromsø, tilknyttet Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN). Begge kandidatene er også tilknyttet institutt for klinisk odontologi ved UiT. Denne spesialiseringen tar fem år på fulltid.

Fra venstre: Førsteamanuensis Paula Frid, spesialistkandidat Pål Johnsen, spesialistkandidat Tor Håkon Larsen, oralkirurg Martin Madsen, instituttleder Mohammed Al-Haroni, professor Tore Bjørnland og professor Sigbjørn Løes. Foto: Inger Lise Næss/UiT

Desentralisert modell til inspirasjon for resten av landet

Tromsømodellen for utdanning av tannleger er en desentralisert modell, der man samarbeider med klinikker over hele landet. Fra 2022/23 kommer en desentralisert modell for spesialistutdanningen til å iverksettes i hele Norge, etter modell fra UiTs lange erfaring med desentralisert tannlegeutdanning.

Godt samarbeid, mange involverte

Professor Tore Bjørnland ved Universitetet i Oslo (UiO) og UiT har vært prosjektleder for arbeidet med spesialistutdanningen. Under dagens markering trakk han fram det gode samarbeidet mellom mange involverte aktører, og det de har fått til på tre år: Finansiering fra Helsedirektoratet, UiT, TkNN, UNN og Nordlandssykehuset; godkjent studieplan fra UiT og NOKUT; samarbeidsavtaler og veiledere – og ikke minst: To spesialistkandidater som miljøet ser fram til å følge, og som forhåpentligvis får selskap av nye kandidater om to eller tre år.

Fakta om tannlegeutdanningen ved UiT:

Institutt for klinisk odontologi ved UiT tilbyr masterutdanning i odontologi, bachelorutdanning i tannpleie, forskerutdanning og nå totalt fire spesialistutdanninger. Etter fullført tannlegeutdanning og minst to års praksis kan tannleger søke spesialisering. Så langt er 24 spesialtannleger utdannet ved UiT.