Skal styrke ytringsfriheten internasjonalt

Fagpressen er med blant grunnleggerne av World Expression Forum (WExFo) som skal arbeide for å styrke ytringsfriheten internasjonalt. Forumet gjennomførte digital generalforsamling 6. september, der interimstyret fikk fullmakt til å øke aksjekapitalen fram mot ordinær generalforsamling i desember.

Initiativet til å danne et ytringsfrihetsforum kom fra forleggerhold tidligere i år, og vant raskt gjenklang hos medieorganisasjonene. De fleste, deriblant Fagpressen, har tegnet seg for én aksje – noen for flere – og 20. august ble World Expression Forum formelt stiftet i Oslo. Forumet har ambisjoner om å spille en like viktig rolle for ytringsfriheten som World Economic Forum gjør for internasjonal økonomi.

Det ledes foreløpig av et interimstyre, med forlagssjef Mads Nygaard, Aschehoug, som styreleder. Ordinært styre og programkomité skal velges på ordinær generalforsamling i desember i år. Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund leder valgkomiteen.

– Mandagens digitale generalforsamling ble holdt fordi det allerede er en rekke internasjonale organisasjoner og institusjoner som ønsker å gå inn i forumet, refererer Fagpressens administrerende direktør Per Brikt Olsen.

I stiftelsesdokumentene for WExFo heter det: «Norge har en unik og privilegert posisjon når det gjelder ytringsfrihet i verden, det forplikter. Derfor skal Norge ta en tilretteleggende rolle for å sikre og utvikle denne viktige rettigheten.»

Forumet skal arrangere en årlig konferanse på Lillehammer, i etterkant av Norsk Litteraturfestival. Planleggingen av den første konferansen i mai 2022 er allerede i gang.