Odontolog og visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet

Foto: Ingrid Hagerup

Professor Marit Øilo ved Institutt for klinisk odontologi under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) er nylig utnevnt til visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet ved UiB. Øilo var inntil utnevnelsen visedekan for forskerutdanning ved samme fakultet.

Øilo er også tilknyttet Tidende, som medlem av tidsskriftets redaksjonsråd.