Enklere tilgang til tredje dose for personer med nedsatt immunforsvar

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en tredje dose har, og hvilke medisiner de bruker.

– Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en tredje dose med koronavaksine, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet. 

Watle oppfordrer personer som bruker de immundempende medisinene som er i oversikten om å ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen selv, så de kan få vaksine så raskt som mulig.  

De fleste pasienter dette gjelder skal vaksineres i sin hjemkommune. Kommunene beslutter organisering av tilbudet selv, noe som innebærer at noen vil tilby drop-in vaksinasjon mens andre vil ha timebestilling, sier Watle. 

Kommunene legger ut informasjon om hvordan de organiserer tilbudet på sine hjemmesider. 

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

  • Organtransplanterte

  • Benmargstransplanterte de siste to årene

  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.