Nytt smertestillende legemiddel i dosert form

Lasse A.Skoglund 
Ellen C.Vigen 

Dolerin® Karo Pharma AS (Paracetamol 500 g kombinert med ibuprofen 150 mg pr tablett)

Dette er et nytt produkt bestående av gamle legemidler i samme tablett. Statens legemiddelverk har godkjent indikasjon for midlertidig lindring av forskjellige akutte smerter inkludert tannsmerter samt feber. Detter den første kombinasjonen av paracetamol og ibuprofen lansert i Norge på bakgrunn av kliniske studier som viser en økning av den smertelindrende effekten av kombinasjoner i forhold til de enkelte legemidler gitt alene (referansestudie (1)).

Det må understrekes at det er svært usikkert om faste kombinasjoner gir noe bedre totaleffekt enn sammensatte doseringer med de samme legemidlene i ekvivalente doser som i den faste kombinasjonen. En slik legemiddelkombinasjon må i utgangspunktet betraktes som en lettere måte å ta mer enn ett legemiddel samtidig. Doseringen av ibuprofen per tablett er ikke spesielt høy, men gir smertelindring i forhold til placebo i kliniske studier hvor effekten er undersøkt etter visdomstannstudier (2).

Dosevalget av ibuprofen per tablett er også i tråd med anbefalt maksimal døgndose etter gjentatte doseringer for ren smertelindring hos voksne etter Felleskatalogens doseanbefalinger.

En eventuell reell anti-inflammatorisk effekt (postoperativ hevelsesdempende effekt) som for eksempel etter visdomstannfjerning er ikke klarlagt for kombinasjonspreparater av denne typen. Derfor kan valget av legemiddeldoser per tablett være en mulig ulempe dersom en ønsker en målrettet antiinflammatorisk effekt etter visdomstannfjerning eller andre ikke-mikrobielle inflammatoriske tilstander en møter i en tannlegepraksis.

Det kan imidlertid være en klar fordel at en fast kombinasjon av legemidler hvor en ønsker en kombinasjonseffekt gjør det enklere for pasienter å ta tabletter etter et fastlagt doseringsregime for akutte smerter. Derfor er dette et velkomment produkt til sitt formål, nemlig å dempe forbigående akutte smerter - inklusive tannsmerter.

Referanser

  1. Merry AF, Gibbs RD, Edwards J, Ting GS, Frampton C, Davies E, Anderson BJ. Combined acetaminophen and ibuprofen for pain relief after oral surgery in adults: a randomized controlled trial. Br J Anaesth. 2010: 104; 80-88.

  2. Schou S, Nielsen H, Nattestad A, Hillerup S, Ritzau M, Branebjerg PE, Bugge C, Skoglund LA. Analgesic dose-response relationship of ibuprofen 50, 100, 200, and 400 mg after surgical removal of third molars: a single-dose, randomized, placebo-controlled, and double-blind study of 304 patients. J Clin Pharmacol. 1998; 38: 447-454

Adresse: Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo, Pb. 1119 Blindern, 0317 Oslo. E-post: lasses@odont.uio.no