Snakk om etikk

Bruk av titler

Mariann SaanumHauge 

NTFs etikkråd

Tekst

I NTFs etiske regler paragraf 18 står formulert følgende:

Bare godkjente spesialister kan avertere spesialistpraksis. Utenlandske titler og doktorgrader må ikke brukes i Norge uten godkjennelse fra NTFs hovedstyre. Innehavere av utenlandske titler kan bruke disse i naturlig utstrekning ved opphold i, eller ved korrespondanse med utlandet.

I etikkrådet mottar vi jevnlig henvendelser der det reageres på tannklinikkers markedsføring, og presentasjon av spesialister med en lang rekke titler er noen ganger en del av dette bildet.

Men det er slett ikke bare utenlandsk kompetanseheving som kan gi opphav til feil tittelbruk. Et godt eksempel er implantatprotetikk-kurset i Bergen. Et kjapt søk på internett avslører flere tannleger som presenterer seg som spesialister i implantatprotetikk på sine hjemmesider. Å titulere seg spesialist basert på ovennevnte kurs er egnet til å villede våre pasienter, og det er altså ikke tillatt i henhold til våre etiske regler.

Autorisasjon for bruk av lystgass er et lignende eksempel, man er ingen spesialist i bruk av lystgass selv om man har autorisasjon til å bruke det.

Og noen ganger brukes tittelen spesialist tilsynelatende uten noen form for utvidet formell kompetanse overhodet. Til tross for at spesialisering i tannlegeskrekk ikke finnes i Norge, var det ikke vanskelig å oppdrive eksempler på klinikker som annonserer på ulike vis med at de har denne tittelen:

«Tannlegeskrekk er en vanlig grunn til at mange velger å ikke gå til tannlegen. Heldigvis finnes det måter å bli kvitt skrekken på. Bestill time hos XX, hun er spesialist på området og hjelper deg med å komme over tannlegeskrekken»

«Tannlegeskrekk – vi bryr oss. Virkelig! Spesialister på tannlegeskrekk»

«X Tannlegesenter er spesialister innen tannlegeskrekk og kan tilby følgende tjenester:»

Dette representerer klare brudd på paragraf 18, og i denne sammenheng vil også etiske regler paragraf 17 om markedsføring være svært aktuell:

En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.

Man kan også gjøre seg skyldig i brudd på paragraf 13 i helsepersonellovens kapittel 2 der det heter:

Markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig.

I tider med hard konkurranse kan det kanskje være fristende å løfte seg selv et lite ekstra hakk opp i forhold kolleger. Eller kanskje har man mistet litt kontroll på hvordan man blir presentert, fordi andre har ansvaret for hjemmeside og lignende.

En nøktern og ærlig fremstilling av egne kvalifikasjoner vil gi grobunn for tillit hos den enkelte pasient, og samtidig verne om vårt gode omdømme i befolkningen.

Vi vil derfor oppfordre alle kolleger der ute til å sjekke hvordan dere blir fremstilt i markedsføring, og ta grep der det er nødvendig.

NTFs etikkråd skal jobbe for høy etisk standard i profesjonen, veilede i etiske spørsmål, og treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler. Medlemmer som overtrer de etiske reglene kan bli meddelt kritikk og pålegges at forholdet beklages og/eller bringes til opphør.  Ved alvorlige forhold kan rådet innstille overfor hovedstyret på at medlemmet ilegges bot på inntil 0,5 G eller blir ekskludert.  I de ovennevnte tilfellene vil rådet meddele kritikk til de tannleger/klinikker dette gjelder og gi pålegg om at feilinformasjon fjernes.