Svar til Reinert Amundsen:

NTFs obligatoriske etterutdanning

Vi henviser til saksfremlegget til NTFs representantskap 2019, hvor denne saken om endringer i ordningen med obligatorisk etterutdanning er inngående beskrevet. Dette saksfremlegget har vært tilgjengelig på nettstedet for alle NTFs medlemmer siden 15. oktober i fjor – og er det fortsatt. Saken har dessuten vært grundig belyst og diskutert på samlinger med lokal- og spesialistforeningene, samt gjennomgått en omfattende høringsprosess i forkant av representantskapets behandling.

NTFs medlemmer vil bli orientert om detaljene i den nye ordningen i god tid før den trer i kraft 1. januar 2021.

Detaljene i den nye ordningen er nå under utarbeidelse, og NTFs medlemmer vil bli behørig orientert om dette i god tid før ny ordning trer i kraft fra 1. januar 2021.

Camilla HansenSteinum 

President i NTF

camilla.hansen.steinum@tannlegeforeningen.no