Obligatorisk etterutdanning og et mulig alternativ

Odontologi er en gruppe fagdisipliner som har hatt en rivende utvikling det siste hundreåret, og det stopper ikke her. Faktisk dukker stadig nye forgreininger av faget opp, for det meste til fordel for våre pasienter, men også noe vi i dag kan betrakte som rariteter. Hva med firma som BioEden™ som startet i 2006 og samler, fryser ned og lagrer stamcellene dine i 21 år for $ 2 930 i tilfelle du skulle trenge dette i en eller annen behandling seinere i livet? Nyttig eller ikke, du risikerer at pasientene dine spør deg om akkurat slike ting som er gefundenes fressen i populærvitenskapelige publikasjoner, eller at de ber deg hjelpe til å samle melketennene for barna sine med samme formål. Vil du hjelper, eller ei?

Det er viktig at hver enkelt av oss er oss vårt ansvar bevisst, og holder oss mer eller mindre oppdatert om nær sagt alle fagdisiplinene.

Derfor er det viktig at hver enkelt av oss er oss vårt ansvar bevisst, og holder oss mer eller mindre oppdatert om nær sagt alle fagdisiplinene. NTF har jo arrangert kurs med mange høyt kompetente kursgivere opp gjennom årene, og selve møtene er en god anledning til sosialt samvær med kolleger. Egen erfaring tilsier at tannleger tilegner seg mer kunnskap fra selgerne i depotene enn hos universitetskapasitetene vi har.

NTF har jo laget kurs (TANK) som alle bør få tatt så raskt de har mulighet til, men utvalget er begrenset og min opplevelse av hygienekurset, er at det her benyttes et opplegg for Odontologen i Bergen som var mest beregnet for forholdet ved instituttene. NTF snakket om å lage et opplegg som var mer myntet på tannklinikker, men jeg har ikke fått fulgt opp dette. På den tid (en håndfull år siden) var det bare 30 prosent av NTFs medlemmer som hadde tatt dette kurset.

Når så NTF bestemte seg for å lage retningslinjer og krav til den enkelte tannleges obligatoriske etterutdanning (heretter OE), var intensjonene gode, men målsetningen viste seg raskt å være i det mest optimistiske laget. 150 timer OE fordelt over fem år kan bli en stor bøyg for mange tannleger ved utløpet av 2020. Riset bak speilet hvis dette kravet ikke blir oppfylt, er i ytterste konsekvens at du får strøket medlemskapet i NTF og ekskluderes ved gjentagelse. Altså en tap-tap-situasjon for NTF og medlemmet.

12. mai 2014 rapporterte P4 at 17 prosent av Tannlegeforeningens medlemmer er registrert med null timer etterutdanning! Uansett P4s vinkling, er dette en oppfølging av Camilla Hansen Steinums innlegg i NTFs Tidende (2013; 123: 247): «Tallene viser at cirka 30 prosent av medlemmene fortsatt står uten registrerte timer. Over 50 prosent har 25 timer eller mer og cirka 20 prosent har notert seg for mer enn 100 timer. Det er store ulikheter mellom lokalforeningene i antall registrerte timer

Jeg har ikke oppdaterte tall fra 2020, men hovedstyret i NTF evaluerte i 2019 ordningen der kravet til OE gjeldende fra 1/1-2021 ble redusert til 40 timer fordelt over to år. Dette tyder jo på at mange tannleger vil få problemer med å oppfylle kvoten sin innen utgangen av 2020. NTF har også meg bekjent problemer med det praktiske i det eksisterende kurssystemet, og det er ikke gjort i en fei å rette opp.

Fra tap-tap til vinn-vinn?

Min innstilling er at jeg heller vil komme med løsninger framfor kritikk. Samtidig kan norske kolleger få et innblikk i mulighetene som finnes, og som jeg har mistanke om at NTF ikke har vurdert (selv om jeg presenterte mulighetene for NTF høsten 2019). I USA klarer man å takle vesentlig flere tannlegers kursbehov, og kvaliteten på kursene er helt i toppen på verdensbasis. Dersom Norge også vil følge i amerikanernes fotspor mener jeg vi snakker om en vinn-vinn- situasjon for norske tannleger og NTF.

Den amerikanske tannlegeforeningen (ADA med mer enn 163 000 medlemmer) har et opplegg som kalles Continuing Education Provider Recognition (ADA CERP), og Academy of General Dentistry (AGD PACE) som er den eneste dentale foreningen som eksklusivt representerer behovene til sine mer enn 40 000 allmennpraktiserende medlemmer. Formålet er å støtte og inspirere behovene slik at medlemmene kan tilby den beste tannbehandling og orale helseopplæring til publikum: «advance general dentistry and oral health through quality continuing education and advocacy».

Det finnes jo massevis av organisasjoner og firma i USA som tilbyr kurs som gir kurstimer «over there», og noen av dem har et bredt utvalg innen alle tenkelige fagdisipliner innen odontologien. De aller fleste er nok lokal- og spesialistforeninger, men enkelte henvender seg til «you and me».

Hittil har gjerne norske OE-timer blitt tildelt på bakgrunn av betalt kursavgift uten å bekrefte at tannlegen har vært fysisk eller psykisk tilstede. I USA må man svare på en enkel multiple choice-quiz der man må besvare rett minst 70 prosent av spørsmålene for å få kursbevis. Her har man et vanntett registreringssystem i motsetning til det vi ser i Norge, og dette er det mulighet for å registrere direkte på tannlegens kursoversikt i NTFs medlemssider dersom det er mulig i henhold til GDPR (Personvernforordningen). Det kunne kanskje vært en idé for NTF å samarbeide med ressurser i USA som allerede har system som fungerer i stedet for å forsøke å finne opp hjulet på nytt?

Oppgitte interesseforhold: Reinert Amundsen oppgir at han er tiltenkt en godtgjørelse fra en amerikansk kursgiver for et eventuelt arbeid med å legge til rette for norske forhold.

ReinertAmundsen 

reinert.amundsen@icloud.com