Tilbakeblikk

1920

NTF innbudt til Den danske tandlægeforenings årsmøte

«Kl. 8 samledes ca. 80 deltagere med damer til en vellykket souper i Rokokosalen, Grand Hotel, hvortil N.T.F.s æresmedlemmer og den avgaatte redaktør av N.T.F.s tidende, Einar Hirsch samt de svenske gjester dr. Elander og dr. Widman med frue var indbudt.

Ved steken utbragte presidenten skaalen for Den norske tandlægeforening. … Senere paa aftenen holdtes ordenspromotion hvor blandt annet dr. Widman under vældig jubel blev dekoreret til kommandør av «Cavum Oris». Dr. Elander er tidligere utnevnt til kommandør.

Promotionen som denne gang foregik meget høitidelig under «pomp og prakt» med stormesteren i hermelins kaape m.v. var gjenstand for stor begeistring.»

14. november 2020, undertegnet CT Jevanord, fhv. sekretærl

1970

Standens enhet

«… Vi bør være våkne for disse forhold og ikke glemme at det er mer som bør samle enn det som splitter vår stand under ivaretagelsen av våre interesser. Klart kommer dette frem hvis vi tenker oss utviklingslinjene for alle fagets felter. De konvergerer og løper sammen i et skjæringspunkt. Der står pasienten og hans lidelse konfrontert med den faglig og etisk høyverdige tannlege.

Pasientene oppfatter vår stand og vårt fag som en enhet – en sterk enhet. Det er viktig at denne enhet hevdes og aksepteres blant alle våre medlemskategorier. Vår forening må se dette som en vesentlig oppgave.»

Fra spalten «Redaksjonelt», Undertegnet W.Q. Hefte 2, 1970

2010

Presidenten svarer

«Når det gjelder regler og takster for trygderefusjon, så kan disse hverken endres eller offentliggjøres før statsbudsjettet er vedtatt, som regel tett oppunder jul. Da sier det seg selv at det kan være vanskelig å få satt nytt regelverk ut i praksis fra 1. januar. NTF ba senest i fjor om at de nye reglene måtte gjelde fra 1. mars. Dette var imidlertid ikke i tråd med Stortingets vedtak. ….

Med hensyn til konsesjon for svartelisting av dårlige betalere, så er jeg ikke enig at dette bør være et prioritert område for foreningen.»

President i NTF, Gunnar Lyngstad, svarer på frustrasjonene i debattinnlegget «Trenger vi NTF?» i spalten «Presidenten har ordet» Hefte 2, 2010