Kirsten Nerheim Ahlsen er ny fagsjef i NTF

TonjeCamacho 

Kommunikasjonsrådgiver, NTF

Tekst

KristinAksnes 

NTFs Tidende

Foto

Vi ønsker Kirsten Nerheim Ahlsen velkommen som ny fagsjef i NTF. Kirsten er født og oppvokst i Oslo, er gift og har to voksne barn. Hun har lang erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten på flere plan som tannlege, tillitsvalgt, overtannlege og direktør.

Hva er det viktigste du kan bidra med inn i NTF, og hva slags forventninger har du til jobben?

– NTFs fagsjefstilling er en stilling med en rekke utfordringer på mange ulike plan, og for meg er det både interessant og motiverende å få jobbe med faglige oppgaver i en organisasjon som Tannlegeforeningen, sier Ahlsen.

– Jeg har ledererfaring fra DOT, har tidligere vært ansatt på odontologisk fakultet i Oslo som klinikksjef, samt at jeg har deltatt i en rekke utvalg og styrer innen tannhelsetjenestens fagområde. Det har gitt meg et godt faglig grunnlag som foreningen kan dra nytte av, legger hun til.

Spesielt vil Kirstens kompetanse innen e-helse være nyttig for foreningen da dette er et viktig satsingsområde for NTF.

Hva er ditt inntrykk så langt av foreningen?

– Jeg har akkurat begynt i min nye jobb og har fått en veldig god mottakelse. Det er spennende å jobbe i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse hvor målsettingen er tilfredse medlemmer, fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.

Ahlsen vil utgjøre en viktig og etterlengtet forsterkning av den odontologiske kompetansen i NTFs sekretariat. Hun får ansvaret for tannhelsepolitikk, skal være myndighetskontakt og representere NTF utad i faglige sammenhenger. Øyvind Asmyhr går over i ny stilling som utdanningssjef og vil ha hovedansvar for grunnutdanning, etter- og videreutdanning, spesialistutdanning og forskning.

Vi ønsker Kirsten velkommen til oss!