Vil dokumentere at tannlegene har redusert antibiotikabruken med 30 prosent

I 2015 kom pålegget om å redusere antibiotikabruken i Norge med 30 prosent innen utgangen av 2020. Mye tyder på at tannlegene har skjerpet seg, og at målet er nådd.

Professor Hans Preus ved UiO oppfordrer yrkesaktive tannleger til å delta i undersøkelsen om antibiotikabruk. Foto: Joar Foto, Drøbak.

Professor Hans Preus ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) har interessert seg for tannlegers bruk og forskrivning av antibiotika siden 1990, og publisert i Tidende i 1994, 2007 og 2017.

– Jeg har fulgt antibiotikabruken blant tannleger tett og lenge, og merket meg det jeg vil kalle feil bruk. Feilbruken er allerede redusert noe fra 2010 til 2015, og vi ønsker derfor å gjennomføre en ny studie for å dokumentere det vi tror er en videre nedgang i forskrivningen. Dette blir den siste i serien av undersøkelser, som har strukket seg over 30 år, noe vi mener gjør den til den lengste undersøkelsen i sitt slag i verden. Det blir også den første undersøkelsen av tannlegers antibiotikabruk siden Stortinget i 2015 satt et mål om 30 prosent reduksjon i forskrivning av antibiotika innen utgangen av 2020.

– Førsteamanuensis Inger Johanne Blix og videreutdannelseskandidat Anne Judith Sørdahl ved Avdeling for periodonti, UiO er med i arbeidet i denne siste studien, forteller Preus.

– Hvordan foregår undersøkelsen, og når vil dere gjennomføre den?

– Vi sendte ut et enkelt spørreskjema til 3 700 tannleger rundt 1. desember. Det er fortsatt mulig å svare, også for dem som ikke har mottatt undersøkelsen på e-post.

– Er det en omfattende undersøkelse?

– Undersøkelsen tar bare to–tre minutter, via et nettskjema som kan besvares på mobil, nettbrett eller PC.

Viktig at mange svarer

Vi oppfordrer tannlegene til å svare, ikke minst fordi det er i yrkesgruppens egen interesse å få dokumentert om de har oppfylt myndighetenes krav på dette viktige området, sier Preus.

– Det er også viktig å understreke overfor myndighetene at norske tannlegers bruk av antibiotika er registrert gjennom 30 år.

– Kvaliteten på studien er avhengig av at mange svarer. Fra 1990 og frem til i dag er den vanlige svarprosenten på slike spørreundersøkelser redusert fra 60–70 til 20–30 prosent, noe som skyldes at man utsettes for mange kanskje unyttige undersøkelser, sier Preus.

– Folk er lei spørreundersøkelser, men dette står om tannlegestandens anseelse. Hverken leger eller veterinærer har i nærheten av så god dokumentasjon på hvordan yrkesgruppen tenker om og bruker antibiotika.

– Bli med!, oppfordrer Hans Preus, og vis at tannlegene har gjort jobben sin. Det handler om å bekjempe antibiotikaresistens og vise tannlegenes rolle i dette arbeidet.

QR-koden fører til undersøkelsen.

Yrkesaktive tannleger som ikke har mottatt e-post om undersøkelsen kan også være med. Klikk på lenken til undersøkelsen fra Tidendes nettversjon av denne artikkelen på tannlegetidende.no.

https://nettskjema.no/a/169543