Tidendes pris for beste kasuspresentasjon 2020

Terje Sæthre. Foto: Kristin Aksnes.

NTFs Tidende er en hovedkilde til etterutdanning for tannleger. Tidende vil derfor publisere pasienttilfeller fra allmenntannleger og spesialister, som kan bidra til å øke erfaringsgrunnlaget. Kasuistikker er etterspurt blant leserne, samtidig som det bidrar til å opprettholde norsk fagspråk.

Tidende oppmuntrer til denne type fagskriving ved hvert annet år å belønne beste kasuspresentasjon over en toårsperiode. Prisen for beste kasuspresentasjon 2020 gikk til Terje Sæthre, Dagmar F. Bunæs og Knut N. Leknes for kasuistikken Komplikasjon etter frenektomi, publisert i Tidende Nr. 9, 2019.

I løpet av siste toårsperiode, fra og med Tidende nr. 7, 2018 til og med nr. 5, 2020, er det publisert syv kasuspresentasjoner innen ulike fagfelt. Kasuspresentasjonene er blitt vurdert av en komité bestående av medlemmer av NTFs redaksjonskomité, professor Malin Jonsson, tannlege Anders Godberg, professor Kristin Klock, avdelingstannlege Anne Rønneberg og leder av redaksjonskomiteen, NIOM-direktør Jon E. Dahl.

I bedømmelsen har komiteen har lagt særlig vekt på innholdets relevans for Tidendes lesere; disposisjon, fremstillingsform og lesbarhet; diskusjon av prognose og eventuelle alternative løsninger og illustrasjoner

Om vinneren av prisen for beste kasuistikk 2020 sier juryen: Vinnerne har laget en god og oversiktlig kasuspresentasjon om tilnærmingen til en litt spesiell, men likevel kjent klinisk problemstilling som har relasjon til flere fagområder. Innledningsvis gis en generell omtale av behandlinger som var utgangspunktet for den aktuelle kasuistikken. Forfatterne gir en detaljert og godt illustrert beskrivelse av hvordan problemstillingen ble løst. I tillegg diskuteres grundig overveielser og problemer knyttet til behandlingen. Kasuspresentasjonen har et godt nynorsk språk og er rikelig illustrert med gode kliniske fotos.

Terje Sæthre kom til åpningen av NTFs landsmøte 29. oktober for å motta prisen på vegne av forfatterne.