Spør advokaten

Feriedager i julen

JohnFrammer 

Advokat og leder av Avdeling for jus og arbeidsliv i NTF

Tekst

Nå etter jul og nyttår dukker spørsmålet opp, om hvor mange feriedager våre sekretærer kan overføre fra i fjor. De har begge i utgangspunktet fire feriedager til gode.

Vi stengte klinikken på julaften og nyttårsaften, men blir ikke enige om hvor mange feriedager som skal trekkes fra for de nevnte dagene. For romjulsdagene mener våre sekretærer vi burde ta utgangspunkt i at disse er kortere arbeidsdager enn normalt.

Svar:

Det er mange virksomheter som praktiserer kortere arbeidsdager på julaften, nyttårsaften og i romjulen. Denne reduserte arbeidstiden er imidlertid ikke lovfestet. Mange praktiserer halv arbeidsdag på julaften og nyttårsaften, men det er ikke noe arbeidstakerne uten videre har krav på.

Det betyr også at arbeidstakerne ikke kan kreve redusert arbeidstid på virkedagene i romjulen. Etter arbeidsmiljøloven er dette vanlige arbeidsdager, med noen begrensninger for julaften og nyttårsaften.

Julaften er arbeidsfri etter kl. 15.00, og er særskilt nevnt i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10. Der står det presisert at det skal være arbeidsfri på jul-, påske- og pinseaften fra klokken 15.00.

Nyttårsaften er ikke spesielt nevnt i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10, så der gjelder den generelle regelen om at det skal være arbeidsfri fra klokken 18.00 dagen før en søndag eller helgedag.

Det er fult mulig å avtale bedre vilkår enn det arbeidsmiljøloven foreskriver. Gjennom lokale avtaler eller ordninger kan man selv innføre rett til redusert arbeidstid ved jul og nyttår.

For de virksomheter som følger «Mønsteravtalen» er jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften fridag, uten trekk i lønn, dersom virksomheten velger å stenge.

Når det gjelder avvikling av ferie i julen, er det fullt mulig å legge ferie til jul- og nyttårsaften. I utgangspunktet er det arbeidsgiver som bestemmer når de ansattes ferie skal avvikles, med noen begrensninger i ferieloven, selvfølgelig. Arbeidstaker skal blant annet ha underretning minst to måneder før ferieavviklingen.

Hvis det er lite hensiktsmessig å ha arbeidstakere på jobb på julaften og nyttårsaften, klinikken er for eksempel stengt, er det fullt mulig for arbeidsgiver å legge ferie til disse dagene. Arbeidstakerne vil da i utgangspunktet bruke en hel feriedag for hver av disse dagene, da det ikke er noe som heter halve feriedager i ferieloven. Også her kan arbeidsgiver gi bedre vilkår enn det loven foreskriver, for eksempel ved å la de ansatte bruke en halv feriedag på hver av disse dagene.

Et annet alternativ er avspasering, men dette er ikke lovregulert, så hvorvidt arbeidstakerne kan bruke avspasering i julen må vurderes ut fra de avtaler eller retningslinjer som gjelder i virksomheten.

Som du ser vil svaret bero på om dere følger «Mønsteravtalen», om hva som faktisk er avtalt og om de ansatte fikk beskjed om dette i riktig tid etter ferieloven.