D-vitamin forebygger emaljefeil

F19-09-06.eps

Foto: Yay Images

Forskere oppfordrer myndigheter til å gå gjennom sine anbefalinger til gravide, etter en studie som viser at høy dose D-vitamin forebygger emaljefeil hos barn, skriver forskning.no.

Studien, som er utført av forskere fra Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), har funnet en sammenheng mellom et høyt D-vitamintilskudd under graviditeten og nedsatt risiko for emaljefeil hos barn.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics, og viser at barn av mødre som under graviditeten har fått en høy dose D-vitamin, har nesten 50 prosent lavere risiko for emaljefeil, sammenlignet dagens anbefalte dose.

Forskerne har siden 2010 fulgt en gruppe på 623 gravide kvinner - opprinnelig for å undersøke hvilke effekter D-vitamin har på astma hos barn.

Halvparten av kvinnene fikk et daglig D-vitamintilskudd på 400 enheter (IE), som er den dosen både norske og danske helsemyndigheter anbefaler, mens den andre halvparten fikk et tilskudd på 2 800 enheter.

Ved senere studier av barnas tenner, seks år etter fødselen, er forskerne kommet fram til at: 44 av 160 (28 prosent) av barna i lavdosegruppen har emaljefeil. Det samme gjelder 26 av 172 (15 prosent) av barna i høydosegruppen.

Det er første gang forskere har sett på sammenhengen mellom D-vitamin og emaljefeil, og resultatet kom som en overraskelse. Professor Hans Bisgaard, som leder forskningsenheten COPSAC, og som sammen med doktorgradsstudent Pia Elisabeth Nørrisgaard er en av hovedforskerne sier:

- Effekten vi har sett, er større enn det vi hadde turt å håpe på. En halvering er sjelden i slike studier, og det kan få en betydelig folkehelseeffekt, forteller han.

Louise Bjørkholt Andersen, som er lege ved danske Herlev Hospital og tidligere har forsket på konsekvensene av mangel på D-vitamin under graviditeten, er også positivt innstilt til den nye studien:

-Kohorten er ikke veldig stor, men siden studien er en randomisert klinisk studie, har resultatene likevel stor validitet, og det tyder på at det er snakk om en årsakssammenheng, sier hun.

Hans Bisgaard oppfordrer danske helsemyndigheter til å endre sine anbefalinger, men helsemyndighetene er som regel forsiktige med å gjøre det.

- Grunnen til at de ikke anbefaler det, er oppfatninger om at en høy dose D-vitamin kan føre til bivirkninger, blant annet nyresvikt. Men det er helt ubegrunnet og stammer fra dyreforsøk, sier Bisgaard. Han legger dessuten vekt på at det i de tilfellene der man har sett bivirkninger, har vært snakk om mye større doser av D-vitamin enn det som er brukt i den nye studien.

Den nye studien viser også at en høy dose D-vitamin kan bidra til å beskytte barn mot astma og beinskjørhet.

- Det er fascinerende at et vitamintilskudd under graviditeten kan ha effekt i tre ulike organsystemer hos barna, sier Hans Bisgaard.

- Det er helt nytt at man allerede i fostertilstanden kan påvirke helsen hos barn ved hjelp av vitamintilskudd, sier han.

Videnskab.dk har kontaktet den danske Sundhedsstyrelsen for å få en kommentar

Overlege Christine Brot svarer at Sundhedsstyrelsen bygger anbefalingene sine på en samlet vurdering av forskningen på området. Det er derfor ikke nok med en enkelt studie for å endre på anbefalingene. Det krever flere store studier som peker i samme retning.

Kilde: P.E. Nørrisgaard mfl: «Association of High-Dose Vitamin D Supplementation During Pregnancy With the Risk of Enamel Defects In Offspring», JAMA Pediatrics (2019), DOI: 10.1001/jamapediatrics. 2019.2545 Sammendrag © Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.