Vil prioritere eldres munnhelse i Oslo

Høyre-politikeren James Stove Lorentzen leder Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre. Nå vil han prioritere eldres munnhelse, og invitere til et tverrfaglig samarbeid.

Stove Lorentzen var til stede under et frokostmøte arrangert av Det odontologiske fakultet i Oslo i begynnelsen av juni, som handlet om eldres munnhelse og viktigheten av tverrfaglighet i problemløsningen.

«Alle deler av kroppen virker sammen. Men i helsevesenet i dag er det som om alt som skjer i munnhulen skjer et annet sted. Fordi vi ikke ser hele pasienten, går vi glipp av viktige årsakssammenhenger, og pasienten lider unødig. Denne manglende helhetlige tenkningen gjør seg spesielt gjeldende i den medisinske behandlingen av den aldrende delen av befolkningen. For å synliggjøre dette omfattende problemet inviterer Det odontologiske fakultet til et tverrfaglig frokostmøte», het det i invitasjonen til møtet, der Stove Lorentzen deltok, og stilte spørsmål om hva han som politiker kunne gjøre.

Stove Lorentzen forteller at han som helsepolitiker gjennom den siste fireårsperioden som nå går mot slutten, har satt seg inn i de ulike områdene hans komité arbeider med, og at han er helt med på tankegangen om at alt henger sammen med alt, eller i hvert fall at det er mye som henger sammen.

- Jeg var tidlig opptatt av det som har med ernæring å gjøre, og engasjert i at beboere på sykehjem skulle ha et godt og riktig sammensatt kosthold. Nå ser jeg at det er mer som skal til enn godt gjennomtenkte måltider for at eldre skal få den næringen de trenger. Ikke minst en god tann- og munnhelse, som er med på å gjøre det mulig å spise, nyte og nyttiggjøre seg maten. Samtidig er jeg blitt oppmerksom på at munnhelse er mye mer enn tannhelse, og at en dårlig munnhelse kan virke inn på resten av helsetilstanden. Dårlig munnhelse kan svekke resten av systemet.

- Tverrfaglighet er veien å gå, og det må samarbeides på alle nivåer, med bidrag fra alt fra odontologer og kliniske ernæringsfysiologer med høy vitenskapelig kompetanse til helsearbeidere, på både høyere og lavere nivåer.

- Videre ser jeg at vi ikke er gode nok til å jobbe tverrfaglig i Oslo, når det gjelder eldre, og også andre grupper som mottar helsehjelp. En tanke jeg har gjort meg er at det kan være en idé å opprette helsesentre, eller helsestasjoner, for eldre, der de kan motta flere helsetjenester, som legehjelp, tannlege- eller tannpleierbehandling, psykologtjenester og så videre, på ett og samme sted. Dette ser jeg for meg som et godt lavterskeltilbud til mottakere av hjemmesykepleie. Et funn som er gjort i undersøkelser av hvor mange av disse som mottar tannhelsetjenester på det offentliges regning, er at det under 20 prosent som benytter seg av et slikt tilbud. Det vil ikke på noen måte si at de øvrige 80 prosent ikke går til tannlegen. Mange går til sin faste private tannlege og betaler selv, og det kan være en god løsning. Poenget er at jeg vil at de som trenger behandling og ikke får det i dag, skal kunne fanges opp, og at det bør være mulig å lage et bedre system for dette.

- Jeg er også opptatt av å få på plass et bedre system for oppfølging av munnhelsen til eldre som har plass i omsorgsbolig og sykehjem.

- Hvordan tenker du å gripe dette an?

- Jeg har tenkt at jeg, som sentral politiker i Oslo bystyre, som utgangspunkt vil ta initiativ til en rundebordsdiskusjon, hvor jeg inviterer alle aktuelle bidragsytere med ulik fagkompetanse til å diskutere og komme frem til gode løsninger. Hensikten er å løfte eldres munnhelse opp i den politiske debatten, og finne gode systemer som sørger for at de eldre i Oslo får et godt tilbud.

- Jeg har allerede våren 2019 fremmet et privat forslag til bystyret som omhandler tannhelse.

- Dette initiativet vil jeg følge opp etter valget til høsten, og uavhengig av hva som er den politiske situasjonen i Oslo på det tidspunktet. Hvis de borgerlige, som jeg representerer, er i posisjon vil vi kunne arbeide med saken på en annen måte enn hvis vi fortsatt er i opposisjon. Vi håper vi kommer i posisjon, med de mulighetene det gir til å gjennomføre våre saker. Det som er sikkert er at vi, uansett valgresultat, vil arbeide for å fremme denne saken og finne gode løsninger, avslutter James Stove Lorentzen.

F19-08-20.eps

James Stove Lorentzen (H) lover å følge opp uansett valgresultat, slik at tannhelsetilbudet til eldre blir bedre i Oslo.

Ellen BeateDyvi 

Tekst og foto